BIM

Vi skapar värden i våra uppdragsgivares fastigheter som bidrar till livskvalitet för boende och avkastning för våra byggherrar. Hela tiden i en värld där projekten och uppdragen blir allt mer komplexa. Därför arbetar vi på ÅWL Arkitekter med BIM, en effektiv arbetsprocess med hög kvalitet.

BIM står för byggnadsinformations-modellering. Det är en arbetsmetod för att producera, kommunicera och hantera digital byggnadsrelaterad information mellan olika aktörer i byggnads- projektets alla faser.

ÅWLs BIM-grupp verkar för att ÅWL ska ligga i framkant vad gäller den digitala utvecklingen i branschen och för att stärka och förbättra våra verktyg och vår arbetsprocess. Därför bevakar vi marknaden så vi alltid kan möta den efterfrågan som finns hos våra beställare vad gäller BIM-projektering

Kontaktperson:

Nassir Kassab

BIM-ansvarig

ÅWLs BIM-grupp

Vår metod

BIM är en naturlig del av vår verksamhet, både vad gäller metodik och leverans. Genom att samla all information i BIM-modellen:

 • Vinner tid
  BIM möjliggör en snabbare projektering. Det leder till att vi tidigt i processen kan ta fram underlag för mängdning, kalkyl, planering , visualisering, energiförbrukning mm.
 •  Höjer vi kvaliteten och ökar den kreativa friheten
  Med hjälp av BIM kan projekten upplevads i 3D och VR redan på skisstadiet. Vi kan testa och utvärdera flera lösningar och samtidigt upptäcka eventuella fel tidigt i processen. Vi säkrar kvalitén samtidigt som den kreativa friheten ökar.
 • Förbättrar vi kommunikationen
  BIM-modellen är ett effektivt kommunikationsverktyg då rumslighet lättare kan förmedlas genom upplevelsen i 3D. På så sätt förbättrar och förenklar vi koordination av projektering mellan olika discipliner.
 • Minskar vi kostnaderna
  BIM bidrar till säkrare prognoser och bättre förutsägbarhet i kalkyl och produktion. Vi vinner både tid och minskar felmarginalerna, vilket sänker kostnaderna.

 

Våra verktyg

BIMx- Vi ger dig tillgång till projektet var du än befinner dig

BIMx är ett kraftfullt verktyg för snabb visualisering av en BIM-modell. Genom BIMx-appen får du enkelt tillgång till den fullständiga BIM-modellen direkt i din mobil, surfplatta eller dator. På så sätt låter formatet dig utforska ett projekt interaktivt både i ritning och i 3D oavsett var du än befinner dig.

I BIMx-appen navigerar du smidigt genom projektet i 3D- format. Du kan även läsa in information om specifika byggdelar, ta enkla mått och utforska rumsligheter och materialitet.

”BIMx Hyper modell”, är en unik teknik som hjälper dig att navigera i projektet genom integrerade 2D-ritningar. På så sätt kan planer, sektioner och detaljer studeras i 3D-miljö tillsammans på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

ÅWLs VR-studio

 

Vi delar

Vi använder oss av OpenBIM vilket gör att vi kan samarbeta och dela BIM-modeller med andra discipliner oavsett vilka programvaror de väljer att jobba i. Informationen som exporteras ut från vår modell i det öppna BIM-formatet IFC kan läsas av alla programvaror som stöder OpenBIM. På så sätt kan vår modell enkelt och snabbt leverera underlag för beräkning, kalkyler, analyser och samgranskning.

 

Vi håller ordning

För mer noggrann och komplex samgranskning använder vi oss anpassade programvaror för 3D-granskning och BIM-samordning. På så sätt har vi möjlighet att göra såväl intern granskning av våra egna underlag, som att utföra externa samordningsuppdrag enligt beställarens önskemål.

Genom att lägga samman vår modell med övriga projektmedlemmar, kan vi  gå igenom projektet i sin helhet och analysera önskad data. Genom att kontinuerligt utföra automatiserad analys och kollisionskontroller kan vi snabbt upptäcka konflikter i underlagen och därmed minska felmarginalerna i den slutgiltiga leveransen.