facebook


BIM

Vi skapar värden i uppdragsgivarens fastigheter som bidrar till livskvalitet för boende och avkastning för våra byggherrar. Hela tiden i en värld där projekten och uppdragen blir allt mer komplexa. Därför arbetar vi på ÅWL Arkitekter med BIM, en effektiv arbetsprocess med hög kvalitet.

BIM står för ”Building information modeling” och är kärnan i digitaliseringen av byggbranschen. Genom BIM blir all projektrelaterad information enkelt tillgänglig i digital form, från första skissen ända fram till förvaltningsskede.


Med hjälp av att samla all information i BIM-modellen:

– Vinner vi tid
BIM möjliggör en snabbare projektering. Det leder till att vi tidigt i processen kan ta fram underlag för mängdning, kalkyl, planering , visualisering, energiförbrukning mm.

– Höjer vi kvaliteten och ökar den kreativa friheten
Med hjälp av BIM kan projekten upplevads i 3D och VR redan på skisstadiet. Vi kan testa och utvärdera lösningar och samtidigt upptäcka eventuella fel i tidigt skede.

– Förbättrar vi kommunikationen
BIM-modellen är ett effektivt kommunikationsverktyg då rumslighet lättare kan förmedlas genom upplevelsen i 3D. På så sätt förbättrar och förenklar vi koordination av projektering mellan olika discipliner.

– Minskar vi kostnaderna
BIM bidrar till säkrare prognoser och bättre förutsägbarhet i kalkyl och produktion. Vi vinner både tid och minskar felmarginalerna, vilket sänker kostnaderna.


Vi ger dig tillgång till projektet var du än befinner dig

BIMx är ett kraftfullt verktyg för snabb visualisering av en BIM-modell. Det ger dig enkelt tillgång till den fullständiga BIM-modellen direkt i din mobil, surfplatta eller dator. På så sätt låter formatet dig utforska ett projekt interaktivt både i ritning och i 3D oavsett var du befinner dig.


”BIMx Hyper modell”, är en unik teknik som hjälper dig att navigera i projektet genom integrerade 2D-ritningar. På så sätt kan planer, sektioner och detaljer studeras i 3D-miljö tillsammans på ett tydligt och pedagogiskt sätt.Vi tar det till nästa nivå

ÅWL erbjuder möjligheten att röra sig genom våra projekt i virtuell verklighet, från tidigt skede till projekterad byggnad. Inne i VR-modellen upplever du projektet i skala 1:1 och glömmer snabbt det fysiska rummet du befinner dig i. Det ger dig en realistisk upplevelse av den byggda miljön redan i planeringsfasen.


Genom ÅWL:s VR-system kan vi, tillsammans med våra beställare, uppleva idé, gestaltning och rumslighet i skala 1:1 redan från första skissen.

BIM på ÅWL

ÅWL:s BIM-grupp verkar för att ligga i framkant vad gäller digital utveckling i branschen och för att stärka och förbättra våra verktyg och vår arbetsprocess. Därför bevakar vi marknaden så vi alltid kan möta den efterfrågan som finns hos våra beställare vad gäller BIM-projektering.

Vi använder oss av OpenBIM vilket gör att vi kan samarbeta och dela BIM-modeller med andra discipliner oavsett vilka programvaror de väljer att jobba i.

För mer komplex samordning använder vi oss av anpassade programvaror för 3D-granskning. På så sätt har vi möjlighet att göra såväl intern granskning av våra egna underlag, som utföra externa samordningsuppdrag enligt beställarens önskemål.Vill du veta mer om hur vi jobbar med BIM?


Tveka inte att hör av dig till Fredric Sundström