facebook


Tillgänglighet

Ett hållbart samhälle skall uppnås genom att miljöer, både gamla och nya, kan användas av alla och är tillgängliga för alla. Personer med försämrad rörelseförmåga, nedsatt syn, nedsatt hörsel eller en nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna vistas i byggnader utan några hinder. Det står i gällande lagstiftning.

Vi ser till att lagstiftningen uppfylls och hjälper er med tillgänglighetsgranskning och tillgänglighetsutlåtande från tidiga skeden tills byggnaden står klar för inflyttning.

”Alla har rätt att delta i samhällslivet” säger FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med tillgänglighet?


Tveka inte att höra av dig till vår tillgänglighetsexpert
Edita Hasanagic´
Certifierad sakkunnig av tillgänglighet TIL 2

+46 767 85 82 68
edita.hasanagic@awlark.se

Några av våra projekt

 • Kolkajen

  Kolkajen

  44 studentlyor med Stockholms bästa läge Vi ritar de flytande studentbostäderna som ska byggas i Västervik, bogseras till Lilla Värtan och förtöjas i den nya stadsdelen Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden. Läget är både urbant och naturskönt, med utsikt mot nationalstadsparken på andra sidan Husarviken.  – Studentbostäderna är utformade som uppbrutna volymer med träfasader som grånar…

  Läs mer

 • Effekten 5

  Effekten 5

  I det nya stadsutvecklingsområdet Finnslätten växer en ny hållbar och expansiv stadsdel fram. Idag huserar här flera världsledande företag och för att möta morgondagens behov är vi med och utvecklar Finnslätten till ett nytt profilområde för Västerås. Stadsdelen Finnslätten utvecklas med en blandning av verksamheter, industri, kontor, skolor och bostäder där ny teknik och forskning…

  Läs mer

 • Väddö, Sunneplan

  Väddö, Sunneplan

  Omgiven av den karaktäristiska 50-talsarkitekturen i Farsta ligger projektet Kv Väddö, Sunneplan. Två nya lamellhus och ett punkthus skapar här ett tillägg som samverkar harmoniskt, i placering och skala, med den äldre stadsbyggnadsstrukturen. Förtätningen vid Sunneplan skapar en tryggare boendemiljö för fler – där stadsmässiga kvaliteter och en intim skala ger hemmakänsla i området.   Platsen…

  Läs mer

 • Järvastaden etapp 6

  Järvastaden etapp 6

  Järvastaden är ett stadsutvecklingsområde i Solna och Sundbyberg, mellan Ursvik i väster och Ulriksdal i öster. Fullt utbyggd kommer Järvastaden att rymma cirka 7 000 bostäder och husera omkring 20 000 människor. Bebyggelsen i Järvastadens etapp 6 utgör pusselbiten som kopplar samman kvartersstadens östra och västra delar och småhusområdet Grankällan. ÅWL har tagit fram planunderlag…

  Läs mer

 • Fjärdingsmannen

  Fjärdingsmannen

  Precis intill Sockenplans tunnelbanestation i södra Stockholm står nu Fjärdingsmannen färdigbyggd med 158 student- och ungdomsbostäder. Tillsammans med Stockholmshem har vi skapat tre nya bostadshus som vänder sig mot söder och den intilliggande grönskan. Projektet har en sammanhållen karaktär med effektiva och ljusa lägenheter på få kvadratmeter.  Lägenheterna riktar sig dels till studenter och dels till…

  Läs mer

 • Magasinet

  Magasinet

  I den nya stadsdelen Ebbepark ligger Magasinet, Linköpings första kontorsbyggnad uppförd helt i trä. Att bygga i trä är inte bara klimatsmart, det är dessutom kostnadseffektivt, hälsofrämjande och bidrar till en hög kvalitet. – Det är ett fantastiskt förnyelsebart material som binder koldioxid och som till och med kan leda till koldioxidnegativa byggnader. Vi hoppas…

  Läs mer