facebook

Tillgänglighet

Ett hållbart samhälle skall uppnås genom att miljöer, både gamla och nya, kan användas av alla och är tillgängliga för alla. Personer med försämrad rörelseförmåga, nedsatt syn, nedsatt hörsel eller en nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna vistas i byggnader utan några hinder. Det står i gällande lagstiftning.

Vi ser till att lagstiftningen uppfylls och hjälper er med tillgänglighetsgranskning och tillgänglighetsutlåtande från tidiga skeden tills byggnaden står klar för inflyttning.

”Alla har rätt att delta i samhällslivet” säger FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Kontaktperson:

Edita Hasanagic´

Certifierad sakkunnig av tillgänglighet TIL 2