facebook

Näringslivets kraft för att göra skillnad

Ännu ett år lider mot sitt slut och jag vill verkligen tacka er alla – kunder, samarbetspartners och kollegor – för allt. Ja, faktiskt allt. När jag ser tillbaka på 2022 ser jag så mycket positivt som vi aldrig kunnat åstadkomma ensamma. Jag tänker på nya projekt med högre hållbarhetskrav och klimatmål än någonsin tidigare, jag tänker på kunskaper vi delat och saker vi lärt oss genom att kunna mötas igen.

”De lösningar vi tänker ut nu kommer göra oss klokare, starkare och bidra till ett ännu bättre samhällsbyggande.”

Jag vill också tacka er som kom förbi vår höstfest nyligen. Äntligen kunde vi öppna upp vårt kontor igen för att träffas och inspireras, såväl som dansa oss svettiga. I kvällens panelsamtal fick klimatfrågorna förstås allt fokus, men så även i de mer avslappnade samtalen bland minglande gäster. Inget gör mig gladare än att höra hur våra kunders målmedvetenhet för klimatet hela tiden växer. Självklart har året även bjudit på utmaningar, konstigt vore annars, men det är med stort mod och självförtroende jag säger att vi tillsammans kommer hitta styrkan att möta konjunktursvängningen vi nu går in i. Nöden är uppfinningarnas moder, som det heter. För mig är det en stark indikation på att de lösningar vi tänker ut nu kommer göra oss klokare, starkare och bidra till ett ännu bättre samhällsbyggande.

”Vår gemensamma ambition är att det vi gör på ÅWL ska driva oss framåt, snarare än att enbart redovisa ett krav.”

Av just den anledningen gick vi under hösten med i Lokal Färdplan Malmö, LFM35, som har en högre ambitionsnivå än den nationella färdplanen från regeringen. Genom detta samarbete hoppas vi lära oss av befintliga och progressiva klimatlösningar men så klart även plocka hem kunskapen för att bättre påverka kundsamarbeten på hemmaplan. Samarbetet driver inte bara på våra arbetssätt och mål utan ställer även krav på att vi mäter vår egen klimatpåverkan, vilket vi har många medarbetare som uppmuntrar och engagerar sig i. Vår gemensamma ambition är att det vi gör på ÅWL ska driva oss framåt, snarare än att enbart redovisa ett krav. En vilja som dagligen gör mig varm och stolt över vår fina personal.

”Vi, näringslivet sammantaget, är en ostoppbar kraft som gör mer än vad som många gånger krävs av oss.”

På tal om detta kommer det 2024 en lag med nya krav på hållbarhetsredovisning som tvingar in mätbara hållbarhetsaspekter ända upp i styrelserummet, vilket höjer ambitionen ytterligare en nivå. Oavsett politiska färger, mandatperioder och kortsiktiga idéer är vi, näringslivet sammantaget, en ostoppbar kraft som gör mer än vad som många gånger krävs av oss. Det gör vi eftersom vi vet att det innebär framgång i våra affärer, ökat långsiktigt värde och mindre risk. Vi kommer göra skillnad.

 

Cecilia Holmström
12 december 2022