facebook

Minska stressen på jobbet – 8 förbättringar som forskningen rekommenderar 

För många är det ett problem, WTO kallar det ett epidemiskt hälsoproblem: Stress 

För företag är det en allt större utmaning att hitta en balans mellan hög prestation och medarbetares välmående. Det handlar inte om ett helt stressfritt arbetsliv. Vi vet att lite stress hjälper oss att nå vara mål och hålla energin uppe. Men för mycket stress, och stress på en konstant hög nivå, har negativa konsekvenser för individer, företag och samhället.  

Det är svårt att avgöra exakt när stressen blir så hög att den blir skadligDet beror på att det dels är socialt accepterat att ”vara lite stressad”, dels kan det på vissa ställen även innebära en viss status. Och det blir inte lättare när både privat och jobbrelaterad stress påverkar oss.   

Stress är en evolutionär reaktion för att fokusera på kamp eller flykt i en möjligtvis farlig situation. En effekt av detta är att våra logiska övervägandeinte fungerar som vanligt. Det gör att vår kognitiva prestation minskar när stressnivån blir för hög. Därmed påverkas inte bara hälsan utan även arbetsprestationen i företagets verksamhet.  

Effekten på hela samhället blir tydlig när man även ser ohälsosamma beteenden som uppstår som en kompensation för ett liv med för hög nivå av stress: för mycket rökning, spelandeshoppande samt skadlig alkohol- och matkonsumtion. Därutöver kan en del förtidspensioneringar relateras till stress och även risken för olycka på arbetsplatsen är fem gånger högre om man jobbar under för mycket stress. Stress påverkar även immunförsvaret negativt och bidrar därmed till frånvaro på grund av sjukdomar.

Vad kan och ska vi göra? 

Det är många faktorer som orsakar stress, där såväl psykologiska aspekter som organisatoriska frågor är viktiga att beakta. Men rön inom hjärnforskning och arkitekturpsykologi har under de senaste åren även visat ett tydligt samband mellan rumsliga faktorer och mänskliga beteenden. Till exempel kan en arbetsuppgift lätt blir stressande om vi befinner oss i en arbetsmiljö som mer är ett hinder än en hjälp. Vi har, baserat på forskning och vetenskap, tagit fram åtta förbättringar som leder till ett stressreducerande kontor:  

 

1.Färg
Alla färger påverka oss, men ett tydligt exempel är rött. Experiment visar att testpersoner i ett rum med röda väggar har en högre puls än när samma personer är i ett rum med blåa väggar. Rött försämrar även vår förmåga att utföra mentalt svåra uppgifter. 

2. Ljus
Relaterat till färg är ljus. Det är positivt om belysningen anpassas till dagsljusets förändring. Därutöver kan det även användas för att bidra till ett önskat beteende. Det är till exempel enklare att lösa konflikter och stimulera social interaktion med varmt ljus.

3. Socialt sammanhang
Bra sociala kontakter är en viktig aspekt som kan leda till en bättre sammanhållning som i sin tur är en av de viktigaste parametrarna för att minska stress. Vi kan tolerera mycket om vi är en del av en stark social grupp. Det innebär att kontorets utformning behöver tillåta ett enkelt umgänge med kollegor, som i sin tur främjar relationer och tillit.

4. Störningar
Den aspekt som nämnts mest när det kommer till störningar är akustik. Distraherande ljud och röster kan stressa oss även om vi tror att vi ignorerar dem. Så även med visuella störningar.

5. Trygga platser
Värst upplever vi störningar om vi befinner oss på en ”utsatt” plats. Människor har ett behov av att kunna välja en trygg plats, exempelvis med ryggen mot en vägg. Därför strävar vi även efter en markering av vårt ”territorium”, det vill säga en egen plats där vi helst kontrollerar utseende, temperatur och belysning. Det kan även relateras till vårt behov av att ha inflytande över våra arbetsuppgifter.

6. Stimulans
Att kunna bestämma över sin egen arbetsplats är även positivt för att hitta en balans över hur mycket stimulans man vill ha. Ett välstädat bord kombinerat med vita eller grå väggar kan leda till understimulans och stress. Men likaså är för mycket stimulans en orsak till stress.

7. Natur
Den bästa stimulansen är relaterad till naturliga element. Vårt evolutionära arv är orsaken till att vi reagerar mycket positivt på till exempelvis växter. Även husdjur kan minska stress. Fenomenet kallas för biofili.

8. Mikrorörelse
Men om vi ändå är stressade någon gång då finns en sista sak som är viktig att tänka på: Som tidigare nämnts är kroppens impuls vid stress att röra på sig, att förbereda sig för kamp eller flykt. Det bästa då skulle vara att ta sig tid att träna eller motionera. Men man kanske är stressad just för att man har ont om tid. Vad som kan hjälpa är att bygga in möjligheten till mikrorörelse på sin arbetsplats. Det kan vara en cykel-stol, ta ett gå-möte eller att använda trappan i stället för hissen. Rörelse underlättar att bryta ned kroppens adrenalin och har därmed en lugnande effekt.

Att ta psykosociala orsaker till stress på allvar är nödvändigt. Men vi får inte ignorera rummets effekt för ett balanserat arbetsliv. Att använda rum som verktyg i förebyggande syfte mot stress är mycket kostnadseffektivt och kraftfullt.

 

Sven OstnerArkitekt och kontorsstrateg
Lukasz Krupinski, Arkitekt