facebook

Tyresta nationalpark

ÅWL deltog i den allmänna tävlingen Entréer till Alby och nordlig entré till Tyresta Nationalpark med förslaget Locka, Fånga, Leda. Juryns utlåtande om förslaget lyder ”Locka, Fånga, Leda är ett lekfullt förslag som tar ett större grepp om området med hjälp av konceptet med stolpar.”

ÅWLs tävlingsbidrag låter de faluröda stugorna i det gamla kulturlandskapet och de karaktäristiska rundhällarnas mjuka former inspirera koncept och form. För att skapa nyfikenhet för nationalparken och locka in besökarna till området, används röda stolpar som dyker upp längs vägar, stråk och målpunkter som guidar besökarna till parken. Väl framme vid entréplatsen möts man av en stor grupp stolpar i ett ordnat mönster som fångar in besökaren och förtydligar var reservatet tar vid.


Huvudentrén

Den välkomnande huvudentrén syns tydligt med de röda stolparna som markerar stigens början och informerar om reservatet. Effekten av stolparna och spelet mellan det öppna och slutna mönster som bildas beroende på var man står, skapar temporära siktlinjer i takt med att man rör sig mot platsen. Huvudentrén är inte bara en entré till Alby naturreservat utan även en plats att vistas på.

– På entréplatsen finns informationstavlor, gott om sittplatser och stolpar som är fyllda med finurliga och roliga funktioner, säger Jenny Fält, landskapsarkitekt på ÅWL.

Stolparna är fyllda med allt från informationstavlor, lek, utbildning, dolda skatter, kikare i ögonhöjd och sittbänkar för trötta ben. Likt en stock i skogen som bebos av djur och insekter kommer även dessa kunna inhysa fåglar, insekter och kanske en och annan ekorre.


Bron mellan Alby och Tyresta Naturreservat

Längs med lederna i närheten av bron placeras de röda stolparna för att locka och väcka nyfikenhet. När stigen övergår i träspänger utmed bergväggen förtätas de röda modulerna och blir till informationspunkter och sittplatser. Själva bron blir som en utdragen portal där blicken leds mot mitten och två utsiktsfickor. Den lätt bågade bron slingrar sig i en subtil S-form över vattnet mellan Alby och Tyresta naturreservat.

– På mitten av bron finns två vingar som ger utsikt och ramar in vyer från brons vardera ände. Räckets smala, rektangulära räckesstolpar gör att genomsiktligheten förändras allt eftersom man rör sig längs bron, säger Mari Owren, arkitekt på ÅWL.

Projektfakta

Illustrationer: ÅWL Arkitekter
Kontaktperson: Linda Andsberg