facebook

Norra Campus Solna

Förstudiens huvuduppgift är att ge konkreta förslag på hur Campus Solnas norra och södra del bättre kan kopplas samman och förbättra orienterbarheten för ett samlat, attraktivt och tryggt campus. Förstudien ska vara underlag för och rådgivande kring frågor som rör utvecklingen av Norra Campus Solna. Förstudien rymmer även strategier för byggnadstillägg och utredning av möjligheten för ny entré från norr.

 

Projektfakta

Beställare: Akademiska Hus
Illustration: ÅWL Arkitekter
Status: Strukturplan och utvecklingsstöd
Kontaktperson: Peter Henriksson

– Campus Solna står inför en ny och spännande utveckling. Området öppnas upp för fler och ska även förtätas med forskarbostäder, studentbostäder och arbetsplatser. Genom att öka kopplingarna mellan den norra och södra delen så kan hela campusområdet nyttjas på ett bättre sätt, säger Peter Henriksson, arkitekt på ÅWL.