facebook

Täby Park

ÅWL har deltagit i det parallella uppdraget om att utforma en ny stadsdel på det som idag är Täby Galopp, i samarbete med Rosenbergs arkitekter.

Förslaget rymmer en stadspark på 10 hektar, 6000 bostäder och ca 10000 arbetsplatser.
Med förslaget får Täby ett grönt vardagsrum och nya bostäder i centralt läge, nära till park, handel och Täbys naturområden.
Sammanbindande stråk länkar ihop Täbys bebyggelse- och grönområden till en helhet.

Pärlbandsparken i nord sydlig riktning länkar Centralparken, Näsby park i söder och mot Stolpaskogen i norr.
Paraden, en urban aktivitetspark med början vid Roslagsbanans station, Täby Centrum leder in mot den nya stadsbebyggelsens kärna och vidare mot Viggbyholm, Rönninge sjön och Viggbyholms båthamn.

Projektfakta

Beställare: Täby kommun, JM/Skanska Nya Hem och Viggbyholms Gård Fastighets AB
Status: Strukturplan
Planskede