facebook

Arkitektstöd till bostadsrättsföreningar

Behöver er bostadsrättsförening bygga om? Har ni en bostadsgård som behöver rustas upp? Eller har ni svårt att möta nya lagkrav kring sophantering, energi och tillgänglighet? Vi hjälper er genom hela processen och guidar er genom varje steg!

Vi har erfarenhet av att omvandla det mesta, allt från bostäder, gårdar och grönområden till kulturklassade byggnader och kontor. Vårt mindset är alltid inställt på att utreda vad vi inte ska göra nytt. I stället fokuserar vi på vilka kvaliteter vi kan behålla och fylla med nya och högre värden. För våra kunder, för människan och inte minst för planeten.

Tillsammans med er analyserar och kartlägger vi era behov och ser till att visionen för fastighetsutvecklingen blir verklighet. Vårt team erbjuder rådgivning, tar hand om myndighetskontakter, och skapar ritningar och skisser för ombyggnader av lokaler och vindar till bostäder. Vi kan även hjälpa er med upprustning av bostadsgården samt optimering av miljö-, cykel- och barnvagnsrum med mera.

Välkommen att kontakta mig för ett kostnadsfritt platsbesök och enkel offert!


Edita Hasanagic´
Ombyggnad, återbruk och tillgänglighetsexpert
Arkitekt SAR/MSA

+46 767 85 82 68
edita.hasanagic@awlark.se

”Vi står idag inför stora förändringar där vi behöver tänka om och tänka rätt och fokusera på att använda de resurser och befintliga byggnader vi redan har, på ett smartare sätt.”  

Våra specialister inom ombyggnad och omvandling:

Alexander March
Ombyggnad av innergårdar
Landskapsingenjör

Edita Hasanagic´
Ombyggnad, återbruk och tillgänglighetsexpert
Arkitekt SAR/MSA

Christian Zellinger
Ombyggnad och omvandling
Projektledare, LCA-strateg och A-projektör

Cajsa Ehlin
Restaurering, ombyggnad och återbruk
Arkitekt SAR/MSA

Vi erbjuder

Omvandling av lokal och vind till bostäder 

Har din fastighet en oinredd vind eller en tom källare som ingen använder? Att utveckla tomma oanvända förråd eller en råvind till bostäder kan visa sig vara en lönsam affär.      

Många fastigheter har en stor outnyttjad potential i tomma ytor (lokaler, garage, källare). Att tillskapa ytterligare boyta är något som ofta gynnar hela fastigheten. Att utveckla befintliga fastigheter är bra både för miljön och för fastighetsekonomin. ÅWL har kunskapen och erfarenheten att leda dig genom processen. 

Vi erbjuder vårt stöd som bollplank inför en ombyggnad – Gestaltningskoncept, förankring med boende, kontakt med myndigheter, uppritning av ett bygglov, detaljprojektering m.m

− Rådgivning
− Idé- och konceptskiss
− Erforderlig ritning
− Bygglovshantering
– Kontakt med myndigheter
− Fasadrenovering inklusive balkonger
− Tillgänglighetsanpassning
− Energioptimering
− Projektledning genom ombyggnad

Förbättra fastigheten genom att upprusta innergården

En vacker och trevlig bostadsgård är ett stort mervärde för de boende i fastigheten. Med rätt gestaltning och planering finns det potential i alla gårdar att utvecklas och anpassas efter just era behov och drömmar. Bostadsgården ska inte bara vara trivsam och vacker, ofta ska den också rymma flertalet funktioner som förrådsbyggnader, förvaring av cyklar, mindre lekytor samt olika entréer och uteplatser. Dessutom ska regnvatten och snö tas om hand. 

Vi hjälper er att utforma gröna, trevliga och funktionella gårdar. Vi inventerar, gestaltar, planerar för växtlighet och tar fram skötselplaner utifrån era önskemål och ambitioner. 

− Inventering av befintlig gård och utemiljöer
− Idé- och konceptskiss
− Erforderlig ritning
– Dialog med de boende
− Växtförslag och skötselplan
− Tillgänglighetsanpassning
− Projektledning genom ombyggnad

Anpassning av befintliga utrymmen för att möta nya lagkrav 

– Upprustning av byggnad
– Energiberäkning för att möta nya krav
– Tillgänglighetsanpassning
– Nya komplementbyggnader för avfallshantering och externa förråd
– tillbyggnad av befintliga utrymmen för att utöka yta pga utökat behov

Några av våra referensprojekt

Fatbursholmen 23

Mitt på Södermalm ligger den nyrenoverade bostadsgården Fatbursholmen 23, som har gått från att vara en tom outnyttjad yta till en böljande, grönskande och social innergård. Först och främst inventerades gården noggrant för att se vilka material som skulle kunna återanvändas. Det resulterade i att alla befintliga betongplattor sparades och återanvändes till ny markläggning. Därefter fick sig gården ett rejält ansiktslyft, med en helt ny utformning i ett böljande formspråk som med slingrande former skapar olika rum för umgänge och avkoppling.

Var: Södermalm
Omfattning: Ca. 500 kvm
Kund/beställare: AFA Fastigheter

Sockerbetan

Sockerbetan är ett ombyggnads- och tillbyggnadsprojekt. Där ett litet miljörum inte har varit tillräcklig för både boende och restaurangerna. En tillbyggnad ritas och hela huset förlängs. Omsorgsfulla detaljer i tegel behölls och nya detaljer görs på samma sätt som befintlig byggnad. Gården upprustas och tillgänglighet och sophämtning förbättras. Gårdens grusade markytor kompletterades därför med en gång i svensk granit. En äldre syrénbuske med mycket karaktär bevarades och skyddades därför under ombyggnationen.

Var: Södermalm, Stockholm
Skede: Bygglov, bygghandling, relationshandling, beskrivning
Beställare: AFA fastigheter