facebook

Skellefteå Kulturhus

ÅWLs förslag för den allmänna arkitekttävlingen om gestaltningen för Skellefteås framtida kulturhus bygger på idén om att göra kulturen tillgänglig för alla och skapa en plats som vidgar våra horisonter och ger oss nya perspektiv.

Tävlingsuppgiften var att ge Skellefteås nya kulturhus och hotell bästa möjliga funktion, form och uttryck, samt att förankra gestaltningen i stadens sammanhang. Byggnadens syfte var att generera nya möten i sin omgivning och verka identitetsskapande för de verksamheter den rymmer. Stort fokus låg på ökade sociala värden och den mänskliga skalan.

ÅWLs koncept ”ett steg på vägen” syftar på det sömlösa flöde byggnaden erbjuder. Ett flöde med så många kulturella kontaktytor som möjligt, både spontana och planerade, väntade och oväntade, passiva och aktiva.

 

Gemensam grafisk symbol
– Siluetten som byggnaden bildar längs Trädgårdsgatan ger dess karaktär. Linjen som följer byggnadens olika nivåer kan användas som en gemensam grafisk symbol för kulturhuset, säger Maria Maandi från ÅWL.

Kulörerna som användes tog sin inspiration från den norrländska naturen; den mörkgröna skogen, den gyllene solen och det naturliga trämaterialet. Gyllene metall användes som accentmaterial invändigt.

 

Projektfakta

Kontaktperson: Maria Maandi