facebook

Lärmiljöpodden

Lärmiljöpodden leds av Louise Lindquist Sassene. En podd där vi med gäster från bland annat skolvärlden, byggbranschen och politiken lyfter allt som påverkar och skapar förutsättningar för den fysiska, sociala och pedagogiska miljön i det som, med elever och personal, är Sveriges största arbetsplats.

— Skolan är den plats där våra barn och unga tillbringar en stor del av sin uppväxt och en god lärmiljö är en grundläggande förutsättning för lärande. Att tillsammans med våra gäster lägga pusslet i hur vi ska skapa de bästa förutsättningar för en god lärmiljö är verkligen samhällsviktigt och grundläggande för vår demokrati. Jag tror att alla som har skolan som arbetsplats, bygger eller ritar lärmiljöer kommer kunna ta med sig något från vår podd, säger Louise Lindquist Sassene arkitekt och.

Med Lärmiljöpodden vill vi skapa en plattform där de lyfter frågor kring lärmiljön, som är en stor del av våra barn och ungas vardag.

— Det här är perspektiv som alla skolhuvudmän måste beakta men som sedan Skolöverstyrelsen lades ned mer drivits av eldsjälar, säger Louise Lindquist Sassene.

Varje vecka pratar Louise med gäster om vad lärmiljö behöver vara och hur den kan planeras utifrån arkitektur, digitalisering, ekonomi, inkludering, hållbarhet, neurovetenskap,pedagogik, politik, psykologi, staden ochtekniken, för att belysa hur allt hänger ihop.

Nya avsnitt av podden kommer varje onsdag. Säsong 4 startar onsdagen 18 oktober 2023.

— Det är en podcast full med kunskap att både lära och inspireras av men framförallt ett sätt att lyfta vikten av samverkan. Pusslet måste vi lägga tillsammans och med våra barn, något annat har vi inte råd med, säger Louise Lindquist Sassene.

Lyssna via Spotify eller där du hittar poddar!

Säsong 4

Säsong 3

Säsong 2


Säsong 1