facebook

Teleborgen

Teleborgen är ett ombyggnadsprojekt där den gamla telebyggnaden moderniserats och utvecklats till ett kontorshus med en industriell gestaltning för att möta det närliggande industrilandskapet.

Projektet har inneburit ett stort lyft för denna del av Norrköping där den tidigare slutna fasaden nu öppnats upp. Gamla Rådstugugatan som passerar utanför Teleborgen har tidigare varit sluten och en plats för passage.

Teleborgen är ett lyckat exempel på ombyggnation där en tidigare anonym byggnad blir mer framträdande och möter sin plats och sina grannar i den industriella miljön.

Genom de nya dagsljusinsläppen förstärks byggnadens volym. Den interiöra industriella känslan framhävs genom det bibehållna stora trapphuset och känslan i den gamla industrihissen. En ny entré öppnas för att anpassa lokalen till ett modernt kontorshus.

Lukasz Krupinski och Jenny Ryderström är två av arkitekterna från ÅWL som jobbat med projektet.

— En av framgångsfaktorerna i det här projektet har varit det goda samarbetet mellan projektörer, byggherre och entreprenör. Tillsammans har vi sett till att projektet inte bara inneburit ett lyft för byggnaden i sig, utan för hela området den är placerad i, säger Jenny Ryderstedt.

 

Projektfakta

Beställare: Magnentus AB
Storlek: 4500 kvm + källare
Kategori: Kontorshus
Kontaktperson: Michael Matèrn