ÅWL

Bostäder

Svea Torn

070612

Svea Torn är ett cirkulärt friliggande bostadstorn i 16 våningar. Huset är placerat strax väster om Svea Artilleri Kasernpark.

Huset utgör en tydlig accent i stadslandskapet. Pelarna som löper från arkadvåningen och upp, längs fasaden bildar en stomme vilken det utkragade takets skiva vilar på. Pelarna i granit markerar den vertikala riktningen och ger byggnaden ett slankare uttryck.


Beställare: Veidekke Bostad AB
Detaljplan: Stockholms Stadsbyggnadskontor
Storlek/typ: 70 lägenheter/bostadsrätt
Byggnadsår: 2006-2007