facebook

Ombyggnad

Ombyggnad är en nödvändig process för att anpassa och utveckla befintliga strukturer för att möta nya behov och krav. Genom ombyggnad förbättrar vi befintliga byggnader och platser för att öka deras funktionalitet, hållbarhet och estetiska värde. Vår erfarenhet inom ombyggnadsprojekt inkluderar allt från gårdar och bostäder till kontor och kulturklassade byggnader.

Vi har erfarenhet av att bygga om det mesta, från skolor och kulturklassade byggnader till kontor och grönområden. Men majoriteten av ombyggnadsprojekten ligger rimligen framför oss. Inom 50 år tror vi att arkitektur handlar mer om förvaltning än nybyggnation. Vi hoppas det. Så måste det bli. 

Vårt mindset är redan inställt på att utreda vad vi inte kan göra nytt. I stället fokuserar vi på vilka kvaliteter vi kan behålla och fylla med nya och högre värden. För våra kunder, för människan och inte minst för planeten. 

Minskar behovet av nybyggnation

Genom att bygga om och förbättra befintliga byggnader och miljöer minskar vi belastningen på miljön genom att undvika att bygga nytt.

Möjliggör smartare användning av befintliga strukturer

Genom att ombygga befintliga byggnader kan vi anpassa dem till nya ändamål eller modernisera dem för att möta förändrade krav och behov.

Resurs- och kostnadssparande

Ombyggnad är ofta mer kostnadseffektivt än att bygga nytt från grunden, eftersom det kan minska behovet av att köpa ny mark, infrastruktur och byggmaterial. Dessutom kan ombyggnad bidra till att bevara historiska eller kulturellt betydelsefulla strukturer, vilket ger en känsla av kontinuitet och identitet i samhället.

Pågående ombyggnadsprojekt
2024

1983

I över 40 år har vi jobbat
med ombyggnad

experter inom
ombyggnad

Vi kan:

– På och tillbyggnad
– Renovering
– Restaurering
– Upprustning
– Hyresgästanpassningar

– Vårt regelverk idag är anpassat för nybyggnation, det kommer inte funka speciellt länge till. Återbruk och omvandling innebär därför för oss att tumma lite på reglerna och ibland bråka med systemet för att hitta kreativa nya vägar.

Christian Zellinger
Projektledare  

Vill du veta mer om hur vi jobbar med ombyggnad?

Några av våra projekt inom ombyggnad

 • Norra Kyrkogården

  Norra Kyrkogården

  Vid entrén till Norra kyrkogården i Norrköping omvandlas den långsträckta ekonomibyggnaden med ny fasadgestaltning som stärker identiteten på platsen.…

  Läs mer

 • Effekten 5

  Effekten 5

  I det nya stadsutvecklingsområdet Finnslätten växer en ny hållbar och expansiv stadsdel fram. Idag huserar här flera världsledande företag…

  Läs mer

 • Ny Teknik

  Ny Teknik

  Från 1 000 kvm till 250 på fyra månader   Ibland är det bråttom av olika anledningar. När Ny Teknik…

  Läs mer

 • Dospace

  Dospace

  Återbruk har varit en viktig faktor av framför allt två anledningar; klimatet och budgeten. Så mycket intryck för så…

  Läs mer