facebook

Återbruk

Byggbranschen står idag för en stor del av Sveriges totala utsläpp, till stor del på grund av linjära materialflöden. Genom att istället bevara befintliga resurser, öka återbruk och materialåtervinning av byggprodukter möjliggör vi omställningen till en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor. På så vis spar vi både på miljön och kostnader.   

Vi omfamnar återbruk som en central del av våra projekt, där vi ser det som en möjlighet att skapa hållbara och innovativa lösningar. Genom att återbruka material och resurser kan vi minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi skapar unika miljöer. Återbruk handlar inte bara om att använda begagnade byggnadsdelar och möbler, tanken om cirkularitet genomsyrar hela vår process och lever vidare i våra projekt även efter att de är färdigställda. Vi strävar efter att integrera återbruk i alla delar av vårt arbete, från energieffektiva system som att återbruka sommarsolen på vinterhalvåret via att återanvända fasadmaterial i en utemöbel på en bostadsgård till att använda återbrukade material mer storskaligt i fasad eller interiör. 

Vi samverkar med aktörer som CCBuild för att främja en mer cirkulär bransch.


 


Minimera nyproduktion av material  

En av de mest betydelsefulla fördelarna med återbruk är att det minimerar behovet av nyproduktion av material. I stället för att skapa nya material från grunden och belasta miljön med ytterligare resursanvändning och utsläpp, använder vi befintliga resurser. 

Minska avfallsmängden och resursanvändning  

Genom att återbruka befintliga material minskar vi avfallsmängden avsevärt. Vi ser till att maximera användningen av befintliga material och därigenom minska avfallets stora negativa påverkan på miljön.  

Skapa en unik karaktär 

Återbrukade material tillför ofta patina som berättar en historia vilket bidrar till att ge varje projekt en unik karaktär. 

ÅTERBRUKSprojekt

EXPERTER INOM ÅTERBRUK

Urval av våra tjänster inom återbruk

– Återbruksanalys   
– Återbruksinventering  
– Återbruksplan  
– Återbrukskoncept  


Klassrum

I Flugparken i Lindesberg har vi återvunnit så mycket som möjligt. Smågatsten, betongplattor och soffor var några av de material som vi har kunnat återbruka. Även fontänen på bilden är återbrukad!

S:t Olofsskolan är ett av våra största återbruksprojekt. Ambitionen från kommunen var att kunna återbruka så mycket som möjligt av de befintliga möblerna utan att göra någon större inverkan på dem. Efter en rejäl men varsam upprustning står nu skolan förberedd för framtiden med betydligt fler umgängesytor och möjligheter för människor att mötas och studera.

Klassrum

Varenda möbel i Siemens kontor är återbrukad och har en historia, från soffgrupper och matbord till arbetsplatser och konferensmöbler. Hos Dospace får möblerna nytt liv och bidrar till platsens unika och lekfulla karaktär. Här skrivs ny historia.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med återbruk?

Några av våra projekt inom återbruk

 • Ny Teknik

  Ny Teknik

  Från 1 000 kvm till 250 på fyra månader   Ibland är det bråttom av olika anledningar. När Ny Teknik…

  Läs mer

 • Dospace

  Dospace

  Återbruk har varit en viktig faktor av framför allt två anledningar; klimatet och budgeten. Så mycket intryck för så…

  Läs mer

 • S:t Olofsskolan i Norrköping

  S:t Olofsskolan i Norrköping

  Nu står den mäktiga S:t Olofsskolan åter redo för framtiden efter en rejäl men varsam renovering med stort fokus…

  Läs mer

 • Kristinebergs slottspark

  Kristinebergs slottspark

  Ambitionerna har varit höga kring den ekologiska och sociala hållbarheten. Husen består av många miljösmarta lösningar som gör det…

  Läs mer