facebook

Omvandling

Omvandling är nyckeln till att minimera vår miljöpåverkan genom att använda befintliga resurser på ett mer effektivt sätt. Genom omvandling transformerar vi platser och byggnader för att möta föränderliga behov, samtidigt som vi minskar avfallet och bevarar kulturhistoriska värden. Vår erfarenhet av omvandlingsprojekt sträcker sig från kulturklassade byggnader till stora grönområden för att ge dem nytt liv och funktion.

Omvandling är komplext. Mer än traditionell arkitektur eller nybyggnation. Det kräver total kontroll på projektet, samverkan mellan alla inblandade samt god processledning och styrning av projektekonomin. Framför allt handlar omvandling om att hjälpa våra kunder att sakta ner tempot lite och tänka efter före, med målet att spara både tid och pengar. 

Viktigt steg mot en cirkulär ekonomi

Genom att omvandla befintliga byggnader istället för att riva och bygga nytt och återanvända material och strukturer, tar vi ett viktigt steg mot en mer cirkulär ekonomi inom arkitektur- och byggbranschen.

Möjliggör ökad livslängd

Omvandling av befintliga byggnader gör det möjligt att förlänga deras livslängd avsevärt. Istället för att bygga nytt och ersätta gamla strukturer kan vi genom förändringar och förbättringar anpassa dem efter moderna behov och teknologier, vilket bidrar till att bevara historiska och kulturella värden samtidigt som vi skapar funktionella och effektiva miljöer.

Resurs- och kostnadssparande

Det är nästan lite för bra för att vara sant, men med omvandling sparar vi både resurser och kostnader. Genom att återanvända befintliga material och strukturer minskar också behovet av nya samtidigt som ombyggnation ofta är mer kostnadseffektivt än nyproduktion. Detta gör omvandlingsprojekt till en ekonomiskt fördelaktig och hållbar lösning för både våra kunder och samhället i stort.

Omvandlingsprojekt

40

I över 40 år har vi jobbat
med omvandling

PÅGENDE OMVANDLINGSPROJEKT INOM
BOSTÖDER 2024

– Omvandling är mer än bara arkitektur, det är en strategi för hållbarhet och förnyelse. Genom att omvandla befintliga byggnader och platser tar vi ett stort steg mot en cirkulär ekonomi, förlänger livslängden på våra resurser och sparar både tid och pengar. Det är arkitektur med mening och ansvar.

Frida Jahnmatz
Arkitekt

Vill du veta mer om hur vi jobbar med omvandling?

Några av våra projekt inom ombyggnad

 • Dospace

  Dospace

  Återbruk har varit en viktig faktor av framför allt två anledningar; klimatet och budgeten. Så mycket intryck för så…

  Läs mer

 • Fatbursholmen 23

  Fatbursholmen 23

  Mitt på Södermalm ligger den nyrenoverade bostadsgården Fatbursholmen 23, som har gått från att vara en tom outnyttjad yta…

  Läs mer

 • Teleborgen

  Teleborgen

  Teleborgen är ett ombyggnadsprojekt där den gamla telebyggnaden moderniserats och utvecklats till ett kontorshus med en industriell gestaltning för…

  Läs mer

 • Knäppingsborg

  Knäppingsborg

  Handelskvarter i gamla industristaden i Norrköping. Anpassning av ett småskaligt industriområde från 1800-talet till en ny mötesplats i Norrköping.…

  Läs mer