facebook

Vi fyller 40 år!

2023 är ett stort år för oss. I fyra decennier har vi skapat platser där människor vistas och lever sina liv. Det ska vi fira!  Det ska vi förstås fira hela året med kunder, samarbetspart …

Läs mer

Extra fokus på återbruk med CCBuild 

Det är alltid läge att lägga lite extra energi och fokus på återbruk samt samarbete med likasinnade i vår bransch. Som partners i CCBuild både delar vi kunskaper och bygger på vår egen kunska …

Läs mer

Hyresgästanpassningar

När man jobbar med kommersiella lokaler behöver man ett recept som funkar som 1-2-3. De här är de tre stegen som vi i alla fall lägger mycket energi på:   1. DialogAtt lyssna, bemöta med empa …

Läs mer

ÅWL + LFM30  

Under hösten gick vi med i Lokal Färdplan Malmö, en mer progressiv och ambitiösare målsatt färdplan än den nationella från regeringen. För ÅWL innebär det ett viktigt kunskapsutbyte såväl …

Läs mer