facebook

Välkommen att inspireras, mötas och mingla med oss i Almedalen!

Vi är självklart på plats under årets Almedalsvecka för att debattera, diskutera och dela med oss av vår kunskap om hållbar utveckling inom arkitektur- och byggbranschen.

I år tar vi klivet upp ur båten och kommer befinna oss på land. Nytt för i år är även att vi tillsammans med Visbyark bjuder in till en spännande eftermiddag med två panelsamtal kring arkitektur, stadsbyggande och hållbarhet med efterföljande mingel på Visbyarks kontor och trädgård.

Vi drar igång vid 14.30 och avslutar runt 16.30 med DJ och dryck!

När: Torsdag 29/6 14.30-18.00
Plats: Kinbergs plats 8F


PROGRAM:


14.30 – 15.15


Halvlek för 1000 skolor på 10 år, hur har det gått och vad händer nu?

2018 samlades arkitekter och byggherrar i Almedalen och pratade om att bygga 1000 skolor på 10 år. Sedan kom en pandemi och en lågkonjunktur. Flera kommuner vittnar därutöver om ett bristande elevunderlag. Hur många skolor byggdes egentligen av de 1000 man förutspått och hur ser det framöver? Vilka hinder och möjligheter finns de kommande fem åren?

Medverkande:
Ante Runnquist, VD, Growing Places
Louise Sassene, Affärsområdesansvarig Samhällsfastigheter, ÅWL Arkitekter
Linda Gustafsson, VD, Visbyark
Erik Bragg, Senior Rådgivare Samhällsfastigheter, Svefa Catrin Viksten, Förvaltningschef Samhällsfastigheter Rikshem
Aila Hirvonen Bremefors, affärsutvecklingschef Skanska

16.00 – 16.45


Klimatsäkrad stadsutveckling – Vad är den nya förväntansbilden?

Kommuner och samhällsbyggare vill snabbt ställa om sina stadsutvecklingsprojekt för att möta framtida klimatomställningar. Tillsammans med gäster vill vi diskutera den nya förväntansbilden som finns i stadsutvecklingsprojekt. Vad behöver vi leva upp till? Vilka verktyg behövs? Och vad är arkitektens roll i omställningen?

Medverkande:
Cecilia Holmström, VD, ÅWL Arkitekter
Linda Gustafsson, VD, Visbyark
Fredrik Drotte, Stadsutvecklingschef, Vincero
Mats Hermansson, Samhällsbyggnadsdirektör, Huddinge
Anna W Haapaniemi, Stadsbyggnadsdirektör, Haninge
Susanne Bäckström, chef stadsutveckling, Vasakronan


16.45-18.00
Mingel med dryck och DJ!


Varmt välkommen med din anmälan här!