facebook

Extra fokus på återbruk med CCBuild 

Det är alltid läge att lägga lite extra energi och fokus på återbruk samt samarbete med likasinnade i vår bransch. Som partners i CCBuild både delar vi kunskaper och bygger på vår egen kunskapsbank.  


Vi är stolta partners i CC Build och jobbar aktivit tillsammans för att fler ska engagera sig och skynda på resan mot ett mer cirkulärt byggande. Genom den breda kunskap och det stora nätverk och som CC Build erbjuder får vi möjlighet att ta del av många relevanta tjänster som utvecklar oss och våra kunder, men det ger oss även chans att dela med oss av våra kunskaper. Genom gränsöverskridande samarbeten får vi goda möjligheter att nätverka med alla från arkitektkollegor, fastighetsägare och byggare till näringsliv, kommuner och akademi.    

Att kroka arm med de bästa på återbruk i branschen innebär också att vi enklare kan erbjuda återbrukstjänster i våra projekt. Med verktygets inventeringsapp som är kopplad till CC Builds produktbank kan vi ladda upp produkter för vidareförsäljning såväl som att hitta leverantörer av återbrukade produkter. Det går även att hitta exempelvis aktörer för mellanlagring av material eller produkter om ett projekt kräver ombyggnation över en lång tid. I slutet av ett projekt kan vi även få ut resultatrapporter för klimat- och kostnadsbesparingar kopplat till just återbruk, vilket är värdefullt både för oss och våra kunder.   


”Detta är ett viktigt samarbete för det hjälper oss att utvecklas och lära oss av varje projekt vi genomför. Klimatutmaningen måste mötas med kraftfulla åtgärder som genomsyrar alla delar i branschen, och på kort tid. Då blir samverkan, bra verktyg och nätverk avgörande. Genom att arbeta fokuserat och dela med oss av varandras utveckling och insikter kan vi inte bara spara tid utan bli starkare och kunnigare tillsammans.” 
 
Cecilia Holmström, arkitekt och vd.