facebook

Möt gänget som förstärker stadsutveckling på ÅWL

På ÅWL skapar vi långsiktiga, genomförbara och attraktiva stadsdelar, bostadsområden och gatukvarter genom att arbeta integrerat med hus- och landskapsarkitektur. Möt gänget som leder affärsområdet stadsutveckling: Sara Revström, James Rosen och Emilia Hallin.

Tre perspektiv är bättre än ett. På ÅWL strävar vi efter att ständigt utvecklas med tiden och stadsutveckling är ett av de områden som blir mer komplext för var dag som går. För att möta samhällets utmaningar och nya förutsättningar rustar vi affärsområdet stadsutveckling med expertis inom hus, landskap och processarbete för att genomföra och leverera de bästa möjliga detaljplanerna och stadsutvecklingsprojekten. Vi vet att ett väl integrerat arbetssätt leder till de mest hållbara lösningarna.

– Det finns många fördelar med att vara en grupp som ansvarar för affärsområdet, inte minst möjligheten att diskutera och reflektera med varandra utifrån olika ingångar och kompetenser. Det vi kallar A+LA, arkitektur och landskapsarkitektur, kommer till sin fulla rätt i stadsutvecklingsprojekt, säger James Rosen, arkitekt.

Trion som består av Sara Revström, erfaren landskapsarkitekt med särskild expertis inom strukturplaner och klimatanpassning, James Rosen, arkitekt med expertis inom gestaltad stadsutveckling samt Emilia Hallin, arkitekt- och stadsplanerare med expertis inom processtöd och social hållbarhet, arbetar strategiskt med att driva affärsområdet framåt.

– Vi har stor hantverksskicklighet på ÅWL vilket gör oss framgångsrika i tävlingar. Genom vårt integrerade arbete och breda kompetens kan vi ta fram strukturplaner och fantisera fram stadsområden och sedan gestalta dem på ett sätt som går att bygga, säger Sara Revström, landskapsarkitekt.

ÅWL:s arbetssätt definieras av kompetensbredden, att kunna ta hänsyn till allt ifrån topografin på en plats till kvarterens utformningar och storlekar. Det som ritas i tidiga skeden är många gånger avgörande för det som senare behöver lösas, som skyfall och dagvatten med mer som har med hållbarhet att göra. Genom att vara proaktiva och ha ett helhetsperspektiv kan ÅWL i stor utsträckning undvika problem och kostsamma ändringar i slutskede.

– Vi jobbar alltid utifrån frågeställningar och scenarion där vi pratar med medborgare och barn, de som bor på platserna, för att utreda och förstå vad de önskar och vad som redan är bra så att vi kan förhöja det, säger Emilia Hallin, arkitekt. 

Framgången ligger i att göra rätt från början. Med stora projekt och investeringar kommer ett stort ansvar. På ÅWL ser vi det som en självklarhet att rita genomförbara projekt vilket är synonymt med hållbara affärer. I samarbete med våra kunder ser vi till att alla förutsättningar samsas och kommer fram till funktionella kompromisser. Vårt processtöd löper hela vägen och kan vara stöd till exempelvis en kommun eller byggherre. Tillsammans säkerställer vi platser för människor med många olika perspektiv och behov.