facebook

ÅWL har tilldelats uppdraget att förnya den populära utflyktsparken Plikta i Slottsskogen i Göteborg

Vi är stolta över att ha tilldelats det prestigefyllda uppdraget att gestalta och projektera den populära utflyktslekplatsen Plikta i Slottskogen i Göteborg. Plikta är en av Göteborgs mest besökta lekplatser med ca 150 000 barn varje år.

Det är minst sagt ett ärofyllt uppdrag som vi verkligen ser fram emot att få jobba med. Plikta är en lekpark som de flesta göteborgarna har en relation till och betyder så mycket, för så många. Det gör det spännande, utmanande och innebär dessutom ett stort ansvar att utveckla platsen till en ännu mer attraktiv målpunkt och mötesplats, säger Maja Forsberg, landskapsarkitekt på ÅWL.

Uppdraget handlar om att förtydliga konceptet, skapa starkare rumslighet och nya spännande lekvärden för barnen. Hållbarhet och återbruk står i centrum, och uppdraget handlar även om att göra Plikta till en plats för lärande och naturpedagogik.

– Vårt fokus kommer att ligga på att skapa en lekplats som håller i många år framöver. Den ska vara robust, rolig och långsiktig. Dessutom känns det extra meningsfullt att bidra till att barn lär sig mer om vår miljö och natur, tillägger Maja Forsberg.

Maja Forsberg
Landskapsarkitekt LAR/MSA


+46 732 32 54 85
maja.forsberg@awlark.se