facebook

Näringslivets kraft för att göra skillnad

Ännu ett år lider mot sitt slut och jag vill verkligen tacka er alla – kunder, samarbetspartners och kollegor – för allt. Ja, faktiskt allt. När jag ser tillbaka på 2022 ser jag så mycket po …

Läs mer

Välkommen till ÅWL David Koolmeister!

Det är med stor glädje och entusiasm vi välkomnar David Koolmeister till ÅWL. Sedan lite drygt två månader har han tagit sig an rollen som affärsutvecklare inom samhällsfastigheter och ansvari …

Läs mer

Klimatprojektering är ett kreativt skapande

Enligt EU-direktiv ska vi vara klimatneutrala 2045. Eftersom bygg och fastighetsbranschen står för ca 21 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp, varav hälften enbart är produktionen av nya b …

Läs mer

ÅWL får ramavtal med Norrköpings kommun

ÅWL får ramavtal med Norrköpings kommun i form av landskap, allmän platsmark, gator, torg och offentliga platser. I ramavtalet ingår även Söderköping, Valdemarsvik och Finspångs kommun. Vi ä …

Läs mer