facebook

Näringslivets kraft för att göra skillnad

Ännu ett år lider mot sitt slut och jag vill verkligen tacka er alla – kunder, samarbetspartners och kollegor – för allt. Ja, faktiskt allt. När jag ser tillbaka på 2022 ser jag så mycket po …

Läs mer

Det våras för återbrukskreatören

Vintern har rasat och våren rusar. Det stora ämnet detta valår borde och behöver vara hållbarhet ur varje aspekt. Den globala materialbristen som är bekymmersam på många sätt, visar tydligt h …

Läs mer

Barnen formar våra bästa lekmiljöer

Miljön i våra städer ska vara inkluderande och skapta för hela samhället, även för våra minsta invånare, barnen. Det är viktigt, inte minst för att det är ett lagkrav, att involvera barnen …

Läs mer

”Vi har en given plats i omställningen”

Vår VD Cecilia Holmström är ordförande i Sveriges Arkitekters Hållbarhetsråd som har kartlagt hur arkitekter bäst bidrar till omställningen till ett ekologiskt hållbart samhällsbyggande o …

Läs mer