facebook

Reflektioner från Business Arena: Vi vill mer!

Hållbar samhällsbyggnad – når vi målen i Agenda 2030? Det var titeln på det slutna rundabordssamtal Cecilia Holmström deltog i under Business Arena Stockholm 22-23 september.

Mot en bakgrund av den senaste IPCC-rapporten, följt av budskapet att enbart ett land (Gambia) följer Parisavtalet, är det knappast en ja- eller nej-fråga vi behöver diskutera. EU:s klimatarbete går på många sätt åt fel håll. Klimatpolitiken är otillräcklig enligt Climate Actions Tracker (CAT) som menar att EU:s klimatpolitik mer går i linje med en global uppvärmning på tre grader.

Sett till oss själva kan vi förstås göra mer. Detta var rundabordspanelen som främst bestod av vd:ar och hållbarhetschefer från beställar- och entreprenörssidan – plus Cecilia Holmström från konsultsidan – rörande överens om. Under samtalet identifierades ett glapp mellan arkitekter och beställare, när den uppenbara frågan ”varför händer det inte mer då?” ekade i allas medvetande:

Vi arkitekter har rustat oss för att föreslå och leverera hållbara lösningar. Vi har goda kunskaper om vad som borde göras, kan göras, hur ett hållbart hus gestaltas och konstrueras, men beställarsidan efterfrågar det för sällan. I stället finns det kvarlevande incitament i beställarnas egna organisationer som uppmuntrar helt andra, sällan klimatoptimerade lösningar. Eller så saknas kunskapen hos vår kontaktperson hos beställaren, trots att man hos samma beställare tagit ambitiösa beslut om klimatåtgärder på ledningsnivå. Slutsatsen är att om vi verkligen ska lyckas skapa förflyttning, kollektivt, är det en ledarskapsfråga snarare än politik. Vi vill åt samma mål.

Men det krävs mod.

Det är inte en väl dold hemlighet vad som är hållbart eller ”rätt” sätt att bygga på. Svårtolkat? Absolut. Innebär det målkonflikter? Absolut. Finns det hjälp? Absolut.

– Vi är tydliga gentemot våra kunder att det innebär en ekonomisk risk att inte jobba med hållbarhet – det kommer kosta genom skatter, avgifter och inte minst dyrare kapital och försäkringar. Våra kunder behöver lära sig att förstå hållbara finanser, precis som vi. EU:s nya taxonomi styr oss alla mot smarta klimatbeslut, vilket innebär att det på alla sätt blir dyrare att investera i icke-hållbara lösningar, säger Cecilia Holmström.

Vid dagens slut sitter vi alla i samma båt. Alla verksamheter och organisationer behöver ställa om för att minska ekonomisk risk, öka långsiktigheten och för att nå målen om klimatneutralitet. Lyckas inte den ena, lyckas inte den andra. Vi är i behov av varandras framgång, varför vi bör ta oss an utmaningen tillsammans.

 

 

 

 

Cecilia Holmström deltog under Business Arena i rundabordssamtalet: Hållbar samhällsbyggnad – når vi målen i Agenda 2030?