facebook

Det våras för återbrukskreatören

Vintern har rasat och våren rusar. Det stora ämnet detta valår borde och behöver vara hållbarhet ur varje aspekt. Den globala materialbristen som är bekymmersam på många sätt, visar tydligt hur akut det är att vi snabbt tänker om till mer hållbara alternativ.

 

”Fler och fler ser värdet av att redan i investeringsskedet tänka kreativt med det vi redan har.”

Materialbristen innebär att en av våra hjärtefrågor på ÅWL blir allt viktigare, nämligen ombyggnad och återbruk. Att på riktigt ta vara på möjligheten att använda det vi redan har. Många av våra kunder pratar om och jobbar redan med att ställa om till återbruk, vilket gör oss stolta. Fler och fler ser värdet av att redan i investeringsskedet tänka kreativt med det vi redan har för att föreslå vackra och kreativa lösningar. Behovet av en helt ny marknad för begagnade byggelement och nya tjänster där vi som arkitekter agerar återbrukskreatörer, blir därmed tydligare för varje dag som går.

Därför hoppas jag att få diskutera, debattera och inspirera kring återbruk när vi ses i Almedalen. Det finns fortfarande frågor vi behöver reda ut tillsammans med politiker, beslutsfattare, beställare och leverantörer och vi behöver analysera regelverket för byggnation för att tillåta mer återbruk. Vi måste också reflektera över synsättet på nytt, gammalt och befintligt och ställa in ett nytt fokus där vi gör återbruk attraktivt och intressant. Och det nu.

”Tidens utmaning blir att upprätthålla ett mindset som hänger med i svängningarna.”

Vi lever i en tid av konstant förändring där utmaningen blir att upprätthålla ett mindset som hänger med i svängningarna. För trots att vi tydligt ser en rörelse mot mer återhållsamhet, långsammare tempo och en återgång till en mer hållbar livsstil så behöver vi bli fler som vill och agerar. Med pandemin bakom oss och med krig rasande i Europa är det fortsatt tydligt att vi lever i en ny osäkerhet. Vi har tvingats till att vara mer innovativa och flexibla, men nu måste vi växla upp ytterligare.

För att möta dessa utmaningar på ÅWL fokuserar vi på långsiktig hållbarhet, både i relationer och affärer. Steg för steg bygger vi upp en struktur som ger rätt förutsättningar för att vi ska fortsätta utvecklas, känna oss motiverade och ha en kreativitet som flödar. Det kräver också tålamod. För det är svårt att samtidigt vara långsiktig, snabbfotad, kreativ och hållbar.

Vi jobbar med att bygga en stark kollektiv känsla, för vi vet att vi bara överlever genom gott samarbete. Precis som naturen är sammankopplad, är vi människor beroende av varandra. Genom delat ansvar bidrar vi till välfärdssamhället. Inte genom egoistiska utspel eller trollande som orsakar splittring.

Därför ser jag fram emot kreativa diskussioner om hållbarhet i Almedalen. Men inte som ett företag, ett parti eller en person. Utan som vi.

Cecilia Holmström
25 maj 2022