Värdet av ett träd 

Träd är bra. Det är enkelt att hålla med om. De mjuka värden som stadens grönska ger oss har de flesta koll på, som att det ger skugga, renar luften och binder koldioxid. Men går det att värd …

Läs mer

S:t Olofsskolan och potentialen med återbruk

Återbruksprojektet S:t Olofsskolan gör inredningsarkitekten Martin Kihlberg ambivalent. Hur beskriver man värdet av något som inte riktigt syns, eller inte alls ser ut som de inredningsprojekt vi …

Läs mer

Barnen formar våra bästa lekmiljöer

Miljön i våra städer ska vara inkluderande och skapta för hela samhället, även för våra minsta invånare, barnen. Det är viktigt, inte minst för att det är ett lagkrav, att involvera barnen …

Läs mer