facebook

Gröna lösningar är en av nycklarna till att hantera effekterna av klimatförändringarna

Att det regnat mycket senaste veckan har väl inte undgått någon. Nyhetsreportagen fylls med bilder och inslag på förödelsen som stormen Hans resulterat i. Lösningarna är gröna, och finns ofta i naturen berättar vår landskapsarkitekt Frida Näsman.


På flera håll i landet rapporteras det om översvämningar, förstörda vägar och otjänligt dricksvatten på grund av den extrema mängd nederbörd som fallit de senaste dygnen. Skador som kommer ta lång tid och kosta många miljoner att återställa.

Det är därför återigen viktigt att nämna fördelarna med att skapa motståndskraftiga städer och tekniska lösningar för extremväder. Detta är något vi landskapsarkitekter tillsammans med VA-ingenjörer och andra specialister dagligen arbetar med dagligen.   

– Gröna lösningar är en av nycklarna till att hantera effekterna av klimatförändringarna, både med avseende på översvämningar men även den extrema värme som också varit ett problem på flera håll i världen under sommaren. Vegetation och framför allt träd har en förmåga att skapa svalare städer samtidigt som planteringar kan bidra till att fördröja dagvatten om det planeras och anläggs på rätt sätt, säger Frida Näsman, landskapsarkitekt.

Ett projekt där vi jobbat med dessa frågor, och som är under byggnation just nu, är den park- och gatumiljö intill två nya bostadskvarter vid Bällstaviken i Bromma.  

– Här har vi exempelvis projekterat en regnbädd längs en av gatorna. Det är en nedsänkt öppen planteringsyta vars syfte är att fördröja och rena regnvattnet från gatan innan det når Bällstaån. Regnbädden är utformad med en fördröjningszon för att vid skyfall samla vattnet innan det infiltrerar ner i växtbädden, förklarar Frida.  

Utöver sin funktion för dagvattnet skapar regnbädden även en grön oas i gaturummet med sittmöjligheter under trädens skugga.  

Aktuell information om dagvatten finns också på Naturvårdsverkets hemsida.

”Vegetation och framför allt träd har en förmåga att skapa svalare städer samtidigt som planteringar kan bidra till att fördröja dagvatten om det planeras och anläggs på rätt sätt”

Vid Bällstaviken har vi projekterat en regnbädd längs med en av gatorna som hjälper till att fördröja och rena regnvattnet från gatan innan det når Bällstaån.

I Ångare Julius park finns fyra dagvattendammar som ska hjälpa till att fördröja och rena vatten från gator och fastigheter innan det rinner ut i Mälaren.