facebook

Höstens Business Arena – ett tecken på stundens allvar 

Dagarna efter höstens Business Arena i Stockholm går snacket varmt kring kaffemaskinen. Ledord som går att snappa upp är färre människor på plats, mer gemenskap och tydlig påverkan från omvärldens oro. Maria Maandi är en av de arkitekter från ÅWL som var där, hon förtydligar: 

– Det var påtagligt att många företag skickat färre representanter och hela eventet kändes bantat i linje med tidens ekonomiska utmaningar och omvärldsläget som påverkar oss alla. Trots det var det ändå tydligt att det fanns en stark gemenskap mellan besökarna. Vi förde fler samtal än någonsin och jag upplevde stämningen som ärlig och öppen. Kanske ett tecken på hur viktigt och välgörande det är mötas – inte minst i tuffa tider, säger hon.  

Lisa Runnérus var också på plats och hennes spaning lyder att hållbarhetsfrågan hamnat i skymundan och fått ge plats för stundens allvar. Bygg- och arkitekturvärlden är inte så liten längre, utan påverkas i högsta grad av omvärldens stora konflikter.  

– Jag pratade med många av våra kunder och andra i branschen och vi var överens om att vi är viktiga för varandra när marknaden svajar. Värde skapas inte bara i ekonomiska transaktioner, utan även i det mänskliga mötet. Detta ser vi just nu tydligt i våra projekt i framför allt tidiga skeden där samverkan är nyckeln, avslutar hon.