facebook

Delade erfarenheter i lokalt återbruksnätverk  

Återbruk är ständigt på allas läppar och i vårt medvetande. Precis som det ska vara. För att förstärka hållbarhetsarbetet i vår praktik är vi med i Återbruksnätverket Öst, ett lokalt kluster i Östergötland där alla medverkande vill skynda på utvecklingen och minska miljöbelastningen i byggprojekt genom att lära av varandra.  

Jenny Ryderstedt och David Greek är två av många medarbetare som driver ÅWL:s återbruksarbete framåt genom att kunskapsåterföra och investera tid i nya lärdomar. Som representanter för ÅWL i det lokala klustret Återbruksnätverket Öst träffar de regelbundet aktörer från branschens olika hörn för att dela erfarenheter, lösa problem och inspirera varandra.   

 – Återbruksnätverket Öst är ett forum för att aktivt lägga fokus på det redan byggda och använda det redan producerade. Detta blir mest effektivt i lokala nätverk genom att hitta system för att använda de varor som finns i området. Nyckelordet är samverkan, tillsammans tittar vi på reella projekt och delar insikter för att utvecklas i rätt riktning, säger David Greek, arkitekt.  

I nätverket finns representanter från hela byggprocessen: från kommun, fastighetsägare, byggföretag och hållbarhetskonsulter inom olika områden till arkitektkontor, projektledare och företag inom rivning och schakt. Genom att dela erfarenheter ökar hela regionen sin kompetens och möjlighet att genomföra bättre och fler återbruksprojekt på hela skalan från inredning till renovering och byggnation.  

– Vägen till en hög miljöambition inte alltid spikrak. Det finns fortfarande många utmaningar, både i stort och smått. Med Återbruksnätverket Öst kan vi visa att den höga ambitionen lönar sig och en gång för alla spräcka myten att återbruk är dyrt och svårt, säger Jenny Ryderstedt, arkitekt.  

Återbruksnätverket Öst är ett lokalt kluster anslutet till CCBuild. På den lokala marknaden är vi även anslutna till ÖBKN, Östergötland bygger klimatneutralt, för att kunna vara delaktiga i och driva processen mot en mer hållbar framtid. 

 

  

Jenny Ryderstedt och David Greek