BIM

Vårt uppdrag som arkitekter är att skapa värde i våra uppdragsgivares fastigheter. Värden som både ger livskvalitet för människan och avkastning på byggherrens investering. Oavsett vilket, så verkar vi i en värld där projekten och uppdragen blir allt mer komplexa. BIM står för byggnadsinformations-modellering och är en metodik för att hantera information och kommunicera på ett effektivt sätt.

Vi låter BIM vara en naturlig del av verksamheten, både vad gäller metodik och leverans.

Kontaktperson:

Nassir Kassab

BIM-ansvarig