facebook

Stadsdelsomvandling

För att skapa verklig förändring som en följd av samhällsutvecklingen krävs ibland en omfattande omvandling på stadsdelsnivå. En sådan omvandling ger nytt liv åt befintliga strukturer, transformerar byggnader och offentliga miljöer, och sätter igång processer som påverkar hela grannskap och stadsdelar. Genom en strategisk omformning av den byggda miljön kan vi minimera vår miljöpåverkan, samtidigt som vi bevarar värdefulla resurser och förstärker en plats unika identitet och kopplingen till dess omgivning. 

Vi besitter den expertis och de verktyg som behövs för att förvandla en stadsdel till en levande, trygg och sammanhållen miljö. Det kan innebära en kombination av flera olika åtgärder, exempelvis förtätning av ett befintligt område, anläggning av ett nytt stråk eller ombyggnad av en skola, en idrottsanläggning eller ett kontor som blir bostäder. Detta arbete kräver att befintliga strukturer studeras noga och att det finns en nära samverkan med lokalbefolkningen, aktörer från näringslivet samt kommunala tjänstemän och politiker. Omvandling är komplext. Det kräver rätt kompetens och god samverkan mellan olika discipliner genom hela processen. Det är bara tillsammans vi kan förverkliga denna transformation.  

  

Utnyttja befintlig potential    

Istället för att bygga nytt kan vi genom förändringar och förbättringar utnyttja den potiential som redan finns på platsen och omvandla den efter moderna behov.   

Bevara synliga och osynliga värden   

I det redan byggda finns många synliga och osynliga värden. Utöver klimatvinster och ekonomiska aspekter finns ofta ett hantverksarbete som speglar en tidsepok, händelser och minnen och andra sociala aspekter som direkt påverkar upplevelsen av en plats eller byggd miljö.   

Utveckla äkta variation 

Genom att bevara och omvandla en plats skapas en genuin och spännande variation helt naturligt. I stället för att ”hitta på” variation vid utveckling av ett område, ger bevarande och omvandling av befintliga strukturer en mer autentisk känsla. 

Experter inom transformation

40

I över 40 år har vi jobbat
med stadsdelsomvandling

PÅGENDE OMVANDLINGSPROJEKT INOM
BOSTäDER 2024

Vi erbjuder:

– Platsanalys
– Platsutveckling
– Värdeanalys
– Värdeinventering
– Fastighetsutveckling

– Omvandling är mer än bara arkitektur, det är en strategi för hållbarhet och förnyelse. Genom att omvandla befintliga byggnader och platser tar vi ett stort steg mot en cirkulär ekonomi, förlänger livslängden på våra resurser och sparar både tid och pengar. Det är arkitektur med mening och ansvar.

Frida Jahnmatz
Arkitekt

Vill du veta mer om hur vi jobbar med stadsdelsomvandling?


Emilia Hallin

Affärsområdesansvarig Stadsutveckling

+46 732 32 54 35
emilia.hallin@awlark.se


David Koolmeister

Affärsområdesansvarig Norrköping

+46 732 32 54 96
david.koolmeister@awlark.se

Några av våra projekt inom stadsdelsomvandling

 • Instrumentvägen, Örnsberg

  Instrumentvägen, Örnsberg

  Målet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö som är väl integrerad med omgivningen. Området ska…

  Läs mer

 • Kajstaden och Parkstaden, Öster Mälarstrand

  Kajstaden och Parkstaden, Öster Mälarstrand

  Intill den gamla industrimiljön vid Kokpunkten i Västerås har ÅWL tagit fram strukturplan, stadsbyggnadsprinciper och gestaltning för två detaljplaner:…

  Läs mer

 • Storängen etapp 4, Huddinge

  Storängen etapp 4, Huddinge

  Storängens industriområde är lokaliserat inom ett av Huddinge kommuns största utvecklingsområden. Här pågår en successiv omvandling från industriverksamhet till…

  Läs mer

 • Järvastaden etapp 6, Kv Backklövern m fl

  Järvastaden etapp 6, Kv Backklövern m fl

  Järvastaden är ett stadsutvecklingsområde i Solna och Sundbyberg, mellan Ursvik i väster och Ulriksdal i öster. Fullt utbyggd kommer…

  Läs mer