facebook

på Arkipelago

Vi hade en interaktiv monter, där man skulle lösa bostadsbristen i Stockholm. Vi visade på våra egna projekt hur vi löst den problematiken. ÅWL bygger på vatten, i gårdar, nära broar, överd …

Läs mer

ÅWL vinner i Göteborg

Med ett förslag med yteffektiva lägenheter har ÅWL vunnit en parallellskiss i Göteborg. Byggnaderna placeras varsamt på tomten så att naturvärden sparas och platsens kvalitéer kan utvecklas. H …

Läs mer

Diplomerad Svanen-samordnare

Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas. Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råv …

Läs mer

Besök Kvarnholmen i 3D

Kvarnholmen med sin unika miljö av industrihistoria och dramatisk topografi vid inloppet till Stockholm kan besökas online: >>3D modell här >> 3D modellen inkluderar 5 Detaljplaneförslag. ÅWL har …

Läs mer

ÅWL vinner på Lidingö

Tillsammans med SKB har ÅWL vunnit markanvisingsningstävlingen i Rudboda på Lidingö. Från utvärderingen: ”I förslaget har husen en tidlös arkitektonisk karaktär av hög kvalité som hö …

Läs mer

Forum för Hållbara lösningar

ÅWL:s förslag i markanvisningstävlingen för plusenergihus, ”Bee Green”, presenterades vid Forumet för hållbara lösningar den 27 november. De fem högst rankade tävlingsförslagen presenter …

Läs mer

Finnboda Pirar första spadtaget

Tisdag 9/9, var det dags för första spadtaget för Finnboda Pirar. HSB bjöd in till en båttur med M/S Waxholm. Ombord var det fullt av förväntansfulla bostadsköpare, folk från HSB och NCC samt …

Läs mer

Första spadtaget för Rönnebadet

ÅWL Arkitekter har ritat huset, som byggs av Peab på uppdrag av KunskapsPorten och Ängelholms kommun. Badhuset är planerat att stå färdigt hösten 2016. Rönnebadet > …

Läs mer

Första spadtaget för Kajen 5

Första spadtaget på Kajen 5 togs den 12/5 av Stadsborgarrådet Regina Kevius, arkitekten Olof Lotsröm från ÅWL-Arkitetker, Johan Skoglund, VD för JM samt Anna Svensson , JM’s projektledare. Å …

Läs mer