facebook

ÅWL vinner i Göteborg

Med ett förslag med yteffektiva lägenheter har ÅWL vunnit en parallellskiss i Göteborg. Byggnaderna placeras varsamt på tomten så att naturvärden sparas och platsens kvalitéer kan utvecklas. Husen blir 4-7 våningar höga och ansluter i skala till intilliggande byggnader.
Byggnaderna planeras att bli mycket energieffektiva och vara så kallade Egenvärmehus enligt ByggVestas koncept.

Beställare: ByggVesta
Storlek: ca 95 lägenheter, hyresrätt
Status: Detaljplaneskede