facebook

Diplomerad Svanen-samordnare

Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas. Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad. Byggnaden ska också erbjuda en god inomhusmiljö.

Tomas Westblom, arkitekt och miljöansvarig på ÅWL har diplomerats som Svanen-samordnare.

Läs mer på svanen.se >