facebook

Forum för Hållbara lösningar

ÅWL:s förslag i markanvisningstävlingen för plusenergihus, ”Bee Green”, presenterades vid Forumet för hållbara lösningar den 27 november.

De fem högst rankade tävlingsförslagen presenterades för nära 200 närvarande från 69 olika företag, institut och förvaltningar.

Arrangemanget anordnades av Stockholm Stad och Norra Djurgårdsstaden Innovation med syfte att sprida spetskompetens inom hållbart byggande.
Det var glädjande att tillsammans med våra samarbetspartners kunna dela med oss av och ta del av nya idéer. Samt höra fina berättelser om det täta samarbete som skett olika kompetenser emellan.

Från ÅWL deltog:
Jacob Haas, vd, ark.
Michael Englund, Internationell passivhusexpert PHI, ark.
Maria Maandi, ark.
Tomas Westblom, Miljöchef, ark.

Beställare: Olov Lindgren
Energi: Tyréns
LCA: EBAB
Projektledning: EBAB