facebook

på Arkipelago

Vi hade en interaktiv monter, där man skulle lösa bostadsbristen i Stockholm.
Vi visade på våra egna projekt hur vi löst den problematiken. ÅWL bygger på vatten, i gårdar, nära broar, överdäckar järnväg samt bygger höghus.

Eleverna kom med fina och kreativa sätt att se på problemet och det öppnade upp för samtal och erfarenhetsutbyten.