facebook

Ökade vattenflöden – en möjlighet

Likt resten av världen står Sverige inför stora utmaningar som ett resultat av klimatförändringarna. Ökade regnmassor och stigande vattennivåer är idag en verklighet som vi måste ta på allva …

Läs mer

Business arena

Vår nya monter har premiär på Business arena! Montern startade som en interntävling, där de anställda fick chansen att designa en monter som skulle representera företaget på branchmässor. Vin …

Läs mer

donerar

Vi donerar 50 000 kronor till Radiohjälpens satsning ”Flykt”. Pengarna går till människor på flykt i hela världen. Se gärna länk: Insamling för människor på flykt …

Läs mer

En studie i grönt. . .

Miljögruppen har varit i Malmö på studieresa för att ta del av Malmös innovativa stadsutveckling där dagvattenhantering, energieffektivitet och social hållbarhet stod i fokus. Först ut var ett …

Läs mer

BIM inom bostadssektorn

JM och ÅWL tänjer gränserna för BIM inom bostadssektorn JM tillämpar i allt större utsträckning BIM vid projektering av bostäder. Detta ger en omedelbar effektivisering av bygg- och projekteri …

Läs mer

Välkommen!

ÅWL nyanställer: Mari Owrenn (Arkitekt), Sven Ostner (Dipl. -Ing. Arkitekt MSA EUA), ansvarig för affärsområde kommersiell arkitektur, Maria Savås (Arkitekt SAR/MSA), Alexandra Mohlin (Arkitekt …

Läs mer

Vinst i Västra Roslags-Näsby

ÅWLs förslag tillsammans med Prime Living utsågs till en av vinnarna i Täby kommuns markanvisningstävling för den nya stadsdelen Västra Roslags-Näsby. Totalt kommer 162 studentlägenheter att …

Läs mer