facebook

En studie i grönt. . .

Miljögruppen har varit i Malmö på studieresa för att ta del av Malmös innovativa stadsutveckling där dagvattenhantering, energieffektivitet och social hållbarhet stod i fokus.

Först ut var ett besök till bostadsområdet Augustenborg. Området har genomgått en stor förändring med ett nytänk kring hanteringen av den lokala nederbörden med synliga dagvattenrännor och dammar. Processen har genomsyrats av en stark medborgardialog som hjälpt till att förankra nya idéer.

Vi tog tillfället i akt att besöka den hållbara stadsdelen Västra hamnen som länge fokuserat på miljöteknik och energieffektiva byggnader. Där fick vi även en guidad tur i Eons pilotprojekt Hållbarheten som ritats av hauschild+siegel.

Vi avslutade resan med ett besök till Hyllie, en ny stadsdel i södra Malmö med visionen att bli en resurssnål och grön stadsdel med hundra procent förnybar energi. I besöket till stadsdelen, som fortfarande är under uppbyggnad, hann vi med en tur i Hyllie vattenpark, cykelpendelgarget, och det pompösa köpcentrat Emporia, ritat av Wingårdh, och dess 27 000 kvm stora takpark.

Tack Malmö för all inspiration!