facebook

Business arena

Vår nya monter har premiär på Business arena!
Montern startade som en interntävling, där de anställda fick chansen att designa en monter som skulle representera företaget på branchmässor.

Vinnaren för tävlingen blev Habel Betiyo. Hans idé var att skapa en sorts scen, av en igenkännbar form, ett rätblock. Inspirationen kom från företagets visuella identitet, framtagen av Henrik Nygren Design. Konceptet kom att spegla den kreativa processen, av att gå från kaos till struktur. Montern, byggd i MDF, har lämnats obehandlat för att belysa en ärlighet i material. Formen blev en bild av arkitektur, en upplevelse av expansion.

Produktion: Dekorsnickeriet