facebook

BIM inom bostadssektorn

JM och ÅWL tänjer gränserna för BIM inom bostadssektorn
JM tillämpar i allt större utsträckning BIM vid projektering av bostäder.
Detta ger en omedelbar effektivisering av bygg- och projekterinsprocessen samt en slutprodukt med än högre kvalitet.
I ett samarbete mellan JM och ÅWL har BIM som metodik vid gestaltning och projektering utvärderats i ett led att skapa mervärden för kommunikation, produktion och framtid.
Resultatet är en omfattande informationsmodell, innehållande alla husets byggnadsdelar och detaljer, precis som ”på riktigt”.