facebook

Notuddskajen

Notuddskajen är en del av utvecklingsområdet Öster Mälarstrand i Västerås. Här har vi jobbat med planering och gestaltning av olika etapper sedan 2012. Hela området rymmer totalt 18 bostadskvarter, allmänna platser och Notuddskajen som sträcker sig längs med vattnet.

2019 invigdes Kokplattan, som var den första delen att stå klar. Kokplattan kallas det större bryggdäcket som löper längs med kajen i direkt anslutning till Steam Hotell och äventyrsbadet Kokpunkten. Mellan den gamla industrimiljön vid Steam Hotel och Notuddsparken har Notuddskajen sedan vuxit fram allt eftersom och blev helt färdigställd våren 2023. Längs med kajen följer ett rymligt promenadstråk med sittplatser, uteservering, grönska och bostäder i soligt västerläge.

– Kokplattan har ett fantastiskt läge, intill Steam Hotel och med utsikt och utblickar utöver Mälaren.


Sara Revström
Ansvarig landskapsarkitekt

En naturlig samlingsplats
Den industriella karaktären som finns på platsen sedan tidigare behålls och har nu utvecklats till ett stråk för vistelse med sittplatser, bryggor och sittbara gradänger. Tack vare kajpromenaden tillgängliggör vi vattnet på ett helt annat sätt.

Ljus som skapar trygghet
För att skapa en trygg och trivsam kajpromenad har vi samarbetat med Black Ljusdesigners. Tillsammans har vi tagit fram utomhusbelysning som skapar en trygg, välkomnande och mysig miljö att vistas på även under kvälls- och vintertid.

Det är jätteroligt att Notuddskajen blev precis sådär bra som vi önskade. Vi pratade redan tidigt i projektet att det här skulle bli Västeråsarnas nya vardagsrum. En ny samlingspunkt där folk kan trivas, må bra och njuta av vattnets närvaro.

Martin Andersson
Handläggande landskapsarkitekt

Sara Revström
Ansvarig landskapsarkitekt

Martin Andersson
Handläggande landskapsarkitekt