facebook

”Vi sätter upp ett ramverk som styr, utan att styra för mycket”   

Möt teamet som är bra på att se de stora dragen och experter på detaljerna som utgör en stark helhet: Frida Jahnmatz, Sara Revström och James Martin. I detaljplaneprocessen ska idéer konkretiseras för att senare kunna byggas.    

Byggnader och utemiljöer ska ta form för att bilda en god och hållbar livsmiljö för alla de människor som ska bo och vistas här under lång tid framöver. 

Så beskriver landskapsarkitekt Sara Revström uppgiften i detaljplaneprocessen, och fortsätter:   

”Poängen är att ta fram ett tydligt förslag som fungerar enligt gällande principer och bestämmelser, men som också är flexibelt nog att tåla framtida förändringar. Enkelt? Kanske inte, men den avgörande faktorn är samarbetet och kunskapsutbytet mellan hus- och landskapsarkitekterna.     

I stora projekt som Finnslätten är samarbetet mellan de två disciplinerna viktigare än någonsin. När både hus- och landskapsarkitekter dessutom har kompetens inom stadsbyggnad är utsikterna riktigt goda, menar trion.  

  ”Tillsammans har vi koll på allt från SIS-måtten i en lägenhet till platsens fysiska förutsättningar och kan tidigt identifiera möjligheter för en hel stadsdel som håller under hela processen. När man kan alla skeden är det också enkelt att vara flexibel och röra sig fram och tillbaka i ett projekt. Vi kan exempelvis zooma in och ut, genom att lösa en p-plats eller angöring finner vi lösningen för en entré, säger James Martin, arkitekt. 

James Martin, Frida Jahnmatz och Sara Revström

Kunder och beställare uppskattar den rådgivande process som arbetssättet innebär och de förlitar sig på teamets kollektiva kompetens. Ofta beskrivs det som en trygghet att ha landskap med från början, inte minst från kommuner som har alltmer komplexa kravbilder kopplat till miljö och ekologisk mångfald.    

”Vi visar tidigt att vi är måna om platsen, utöver husen eller det som ska bli byggnader. Vi har jobbat ihop så mycket att vi har utbildat varandra, vi tillgodoser oss med kunskaper över gränserna som andra kontor eller team kan sakna. Vi hjälper varandra och projektet framåt”, säger Frida Jahnmatz, arkitekt.    

 

 Exempel Finnslätten:    

I projektet Finnslätten togs olika scenarion fram för att fungera med en flexibel detaljplan där man inte visste exakt vad det skulle bli.     

”Man får inte glömma att man planerar människors liv, kommer exempelvis barn på den här platsen känna sig trygga när de går till skolan? Då är det en styrka att ha tillgång till en bred kompetensbas för att skapa så bra livsmiljöer som möjligt,” säger Frida Jahnmatz.