facebook

Ombyggnad och tillbyggnad av Finslätten

ÅWL har vunnit förtroendet och därmed uppdraget att omvandla delar av det spännande utvecklingsområdet Finnslätten i Västerås tillsammans med Aroseken och Kungsleden.

Finnslätten ligger i norra Västerås och visionen är att området ska omdanas till en attraktiv plats för högteknologiska företag med arbetsplatser och bostäder för framtiden. Tillsammans med Västerås stad och beställarna ska ÅWL utveckla befintlig arkitektur och bygga till cirka 300 – 400 bostäder, plus arbetsplatser och service.

I tätt samarbete mellan husarkitekter och landskapsarkitekter har ÅWL tagit fram ett förslag som tar vara på den fina tegelarkitektur som finns på platsen idag. Bevaransvärda träd och topografi behålls och ger platsen karaktär.

Ett planerat höghus kan komma att bli Västerås fyrtorn, en platsmarkör för området som talar både om framtidens arbetsplats och de innovationsföretag som finns på Finnslätten.

I hjärtat av området har ÅWL ritat ett hus där en befintlig tegelbyggnad bevaras och omvandlas. Ovanpå byggnaden planeras en påbyggnad med ambitionen att uppföras i trä. Tillbyggnadens gestaltning rimmar väl med platsens 1960- och 70-talsarkitektur. Här planeras också för en välkomnande entréplats med publika lokaler i markplan och välproportionerade gaturum med dagvattenfördröjning, trygga sätt att röra sig och stort fokus på mobilitet.

 

”I de södra delarna av Finnslätten skapas nytänkande bostadskvarter där människor i alla åldrar, livssituationer och med olika yrken kan mötas. Bostäderna har stor flexibilitet i hur de kan nyttjas med fokus på gemenskap, utbyte och innovation. Allt samlat centrerat nära Finnslättens arbetsplatser men även nära Västerås centrum. Här kan alla trivas oavsett om man vistas i Västerås i två veckor, två månader eller två år. I kvarteren finns trygga gröna bostadsgårdar, närservice och mötesplatser både ute och inne”, säger James Martin, arkitekt.

Planerna för Finnslätten fortsätter att utvecklas med fokus på innovation, hållbarhet och samarbete. Den som besöker området i framtiden, lokalinvånare, expats eller affärsresenärer, kommer att uppleva en plats full med liv och rörelse. Här kommer det att finnas olika typer av bostäder och service, kort- och långtidsboende, hotell, co-working, restaurang och barer.

Projektgrupp:
Maja Forsberg
Frida Jahnmatz
James Martin

 

Läs mer hos Aroseken här.