facebook

Från skog till stad – Så bygger vi våra hållbara städer


Träbyggnationens framfart har väl knappast gått någon förbi. Träets mångsidighet och dess positiva miljöpåverkan har gjort det till det självklara materialvalet för ett hållbart byggprojekt. Det erbjuder så pass många fördelar att det just nu är svårt att motivera varför man inte ska välja trä. Vi har listat några av de främsta anledningarna att välja trä som byggmaterial.

1. Minskat koldioxidavtryck
Klimatavtrycket måste sänkas i och med klimatdeklartioner och de nya krav som tillkommit. Det kräver att vi förändrar sättet vi bygger på. Genom att använda trä som stommaterial kan projektet minska sitt koldioxidavtryck med upp till hälften – jämfört med en traditionell stomme i betong och stål.

2. Bättre förutsättningar för återbruk
Material i sin ursprungliga form är enklare att återbruka än sammansatt material. När produkter designas så att de kan demonteras och därefter återbrukas eller materialåtervin­nas i många led till bibehållet värde är vi på rätt väg. På detta sätt kom­mer byggnader framöver i allt större grad ses som värdefulla material­banker.

3. Kortare byggtid
Genom att använda mer färdigtillverkade träkonstruktioner förändras byggarbetsplatsens process från tillverkning till montering. Att helt eller delvis frångå behovet av uttorkningstiderna för betong medför också en avsevärd påverkan på tidsaspekten.


4. Bättre arbetsmiljö under byggtiden
Genom att använda trä istället för betong och stål skapas en renare och trevligare arbetsmiljö med mindre bul­ler och damm.

5. Ett gott inomhusklimat
Forskningsresultat visar att användandet av naturliga material interiört ger goda hälsoeffekter. Trä reglerar luftfuktigheten vilket i sin tur påverkar hur mycket ventilation som krävs. Som en positiv effekt minskar luftvägspro­blem såsom torr hals eller ögon. Exponerade obehandlade träytor interi­ört, gärna nära kroppen, uppfattas positiva och naturliga. De ger en varm yta vid beröring och har en lugnande inverkan vilket reducerar stress och har på så vis även positiv inverkan på vår psykiska hälsa.I den nya stadsdelen Ebbepark ligger Magasinet, Linköpings första kontorsbyggnad uppförd helt i trä.