facebook

ÅWL:s hållbarhetsredovisning för 2020

2020 var ett unikt år. Coronapandemin drog in över världen och stängde arbetsplatser, städer och länder samtidigt som extremväder, värmeböljor, stormar och skogsbränder drabbade oss. Jordens medeltemperatur har aldrig varit högre än senaste decenniet, och Sverige uppmätte 2020 som det varmaste året någonsin.

2020 var utmanande på många sätt men året har samtidigt visat på den kraft och kapacitet vi människor har att ställa om snabbt när det verkligen gäller. På samma sätt kan vi med samlad kraft se till att vår planet klarar av den klimatkris vi befinner oss mitt i och att vi tillsammans ser till att ställa om till en hållbar framtid.

ÅWL stödjer FN:s agenda 2030 med dess 17 mål för en hållbar utveckling. De sätter en tydlig riktning för vårt arbete och hjälper oss i prioriteringar och vägval.

Med hjälp av hållbarhetsredovisningen kan vi över tid följa hur vi bidrar till en långsiktig hållbar utveckling.

Ladda ner vår hållbarhetsredovisning för 2020

Tidigare hållbarhetsredovisningar