facebook

Vi ser hållbarhet som en självklar del i det dagliga arbetet

Vi har bred erfarenhet av de stora klassificeringssystemen och kunskap om de möjligheter som finns för att skapa hållbar arkitektur och stadsplanering. Vi hjälper våra beställare att ta sunda beslut i allt från gestaltning till materialval.

Vi arbetar med de etablerade standarderna BREEAM, Green Building, Internationell Passivhusstandard, LEED och Miljöbyggnad samt med fristående idéprojekt där ambitionen är att bryta ny mark och vara marknadsledande.  Vi tillhandahåller även City Lab-samordnare.

Inom social hållbarhet har vi tagit fram en ny arbetsmetod som bygger på hur det befintliga beståndet av byggnader, skollokaler eller annat, kan användas för att lyfta och stärka utvecklingen av ett lokalsamhälle.

ÅWL:s mission är att skapa arkitektur och väl utformade livsmiljöer som i sin helhet bidrar till en positiv samhällsutveckling. Hållbarhet är därför en självklar del av vårt arbete.

Här kan du läsa:

ÅWL:s hållbarhetsredovisning för 2020

ÅWL:s hållbarhetsredovisning för 2019

ÅWL:s hållbarhetsredovisning för 2018

 

Kontaktperson:

Cecilia Holmström
VD, Arkitekt SAR/MSA