facebook

Informationsledning

På ÅWL omfamnar vi återbruk som en central del av våra projekt, där vi ser det som en möjlighet att skapa hållbara och innovativa lösningar. Genom att återbruka material och resurser kan vi minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi skapar unika och funktionella miljöer. Återbruk handlar inte bara om att använda begagnade byggnadsdelar och möbler, utan genomsyrar hela vår process och lever vidare i våra projekt även efter att de är färdiga. Vi strävar efter att integrera återbruk i alla delar av vårt arbete, från energieffektiva system som att återbruka sommarsolen på vinterhalvåret till att hjälpa våra kunder med tomtscouting och aktivt bana väg för högre grad av återbruk och omvandling.

XX XX XX

EXPERTER INOM digitalisering

BIM-strategi

Vår BIM-strategi förbättrar projektering, minskar risker, snabbar upp byggprocessen och underlättar överlämningen till förvaltning. Genom att skräddarsy BIM-strategier efter era behov, skapa tydliga kravdokument, leda BIM-samordning och säkerställa smidiga leveranser, optimerar vi varje steg i ert projekt. Målet är att maximera effektiviteten och hållbarheten i hela projektets livscykel.

Skräddarsydda strategier

Vi erbjuder skräddarsydda BIM-strategier och arbetar alltid nära er för att förstå projektets unika behov och mål.

Tydlig information och samverkan mellan discipliner

Vi vet att nyckeln till ett lyckat projekt är effektiv kommunikation och samverkan mellan olika discipliner. Genom att säkerställa att all relevant information är tydlig och lättillgänglig för alla involverade parter, kan vi minska risken för missförstånd och fel. Detta möjliggör en smidigare projektprocess där arkitekter, ingenjörer, byggentreprenörer och andra specialister kan arbeta tillsammans mot gemensamma mål.

Enkel övergång och överlämning till förvaltning

Vi ser till att övergången till förvaltning blir både enkel och sömlös, vilket ger er trygghet i varje steg av projektets livscykel.

– Ett citat om varför BIM-strategier är så bra

Fredric Sundström
Anavsraig för XXX 

BIM-samordning

BIM-samordning är ett samlingsnamn för hantering av de digitala processer, informationsmängder och olika data som krävs för att driva ett BIM-projekt. Genom BIM-samordning kan informationshantering, samverkan, kommunikation och arbetsflöden effektiviseras. För att undvika kostsam omprojektering och resursslöseri fokuserar vi på effektivt samarbete och samordning genom hela processen. Med lång erfarenhet av BIM i projektering och hållbarhet kan vi erbjuda en strukturerad och flexibel genomförandeplan, digital processhantering, kollisionskontroll och modellbaserad mängdavtagning. Rätt information i rätt tid till rätt person är nyckeln till effektiva projekt.

Lönsamt, kvalitetssäkert och effektivt

Rätt information vid rätt tillfälle

Med hjälp av BIM-samordning samlas, struktureras och visualiseras digital information så att respektive aktör har rätt information, i rätt format och vid rätt tillfälle. 

Förebygger fallgropar

BIM-samordning förebygger fallgropar och kostsamma omprojekteringar. 

Med hjälp av BIM-samordning möjliggör vi:

Visualisering för ökad samsyn och förståelse

Öka samverkan mellan discipliner

Tidigt upptäcka och justera
avvikelser eller kollisioner

Förutsäga kostnader och ge säkrare kalkyler

Att analysera klimatavtryck och
undersöka miljöpåverkan

Granskning och säkerställande av
projektets krav

Informationsledning

Vi stödjer förvaltningsorganisationer med BIM-expertis. Införandet av digitala modeller möjliggör förbättrad interaktivitet, kommunikation och ger driftspersonal tillgång till fastighets- och driftsdata, överallt och när som helst. Målet är att optimera BIM-modeller för att skapa mervärde och förbättra förvaltningsarbete. Digitalisering av fastighetsbestånd och förvaltningsmodell även kallat digital tvilling innebär skapandet av en virtuell kopia som ger bättre översikt och ökad effektivitet. För beställare innebär det kostnadsbesparingar, optimal resursanvändning och snabbare beslutsfattande.

Digitalisera fastighetsbestånd

XX

Upprätta förvaltningsmodell – digital tvilling

XX

Skapa bättre kontroll på befintligt bestånd

XX

Förenklar hyressättning

XX

Minskade förvaltningskostnader

XX

Några av våra projekt

 • Instrumentvägen, Örnsberg

  Instrumentvägen, Örnsberg

  Målet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en levande stadsmiljö som är väl integrerad med omgivningen. Området ska…

  Läs mer

 • Bäckaslöv

  Bäckaslöv

  Kvarteret Garnisonen är ett innovativt träbyggnadsprojekt i stadsdelen Bäckaslöv i Växjö, där klimatsmarta lösningar och sociala värden står i…

  Läs mer

 • Stansen 1, Södra Häggvik

  Stansen 1, Södra Häggvik

  Längs stambanan mellan Stockholm och Uppsala utvecklar ÅWL, tillsammans med Urban Minds, Södra Häggviks nya entré. Inom Stansen 1…

  Läs mer

 • Kajstaden och Parkstaden, Öster Mälarstrand

  Kajstaden och Parkstaden, Öster Mälarstrand

  Intill den gamla industrimiljön vid Kokpunkten i Västerås har ÅWL tagit fram strukturplan, stadsbyggnadsprinciper och gestaltning för två detaljplaner:…

  Läs mer