facebook

Väsjö torg

Tillsammans med Ikano har ÅWL i en markanvisningstävling tagit fram ett förslag på en utformning av ett av de nya kvarteren vid nya Väsjö torg. Ett område som just nu växer fram runt Väsjön i Sollentuna.

I kvarteret har ÅWL brutit ner skalan genom att dela upp volymen i åtta olika huskroppar, alla med sin egen individuella karaktär och utformning. Gatuplanet innehåller kommersiella lokaler som öppnar kvarteret mot Väsjö Torg och omgivande gaturum. Här ryms även verksamheter som blir gemensamma för de boende i kvarteret.

– Vi har jobbat mycket med att öka tillgängligheten, rörligheten och granngemenskapen i det nya området och tanken om att dela kunskap, resurser och platser. Detta tycker vi ska vara självklart och enkelt, säger Jesper Arvidsson, ÅWL.

Varje trapphus får en egen identitet

Cyklisten, Baristan, Kocken, Odlaren, Spanaren och de lata Solfångarna – ÅWL har låtit gestaltningen styras av idén att varje trapphus i kvarteret får sin egen identitet. Detta syns rumsligt genom att göra plats för en eller flera specifika funktioner i gatuplan.

– Vi tror att en miljö som är väl omhändertagen leder till en högre grad av gemenskap, trivsel och trygghet. Därför är miljön nere på gatunivå en av de viktigaste delarna i utformningen av kvarteret. Det är här människor passerar varandra och i bästa fall stannar till och börjar prata, säger Jesper Arvidsson och fortsätter:

– Utöver att gaturummen får liv genom en uppglasad sockelvåning, spelar även innergården en viktig roll i detta. Här finns en möblerad uteplats i soligt läge och ytor dedikerade till lek för de minsta. Det finns ett utomhuskök och ett växthus med tillhörande ytor för odling i rabatter eller pallkragar. Lokalerna i gatuplanet har en generös takhöjd och har en flexibilitet över tid om behoven skulle förändras. Redan från början är de lämpliga för både kontor, restauranger och övrig handel.

ÅWL Arkitekter och Ikano vann inte markanvisningstävlingen.

Projektfakta

Byggaktör: Ikano
Omfattning: 8 huskroppar
Upplåtelseform: Bostadsrätter
Illustration: ÅWL Arkitekter