facebook

Ribbings väg

På uppdrag av TK Development har ÅWL i en markanvisningstävling tagit fram ett förslag på två punkthus med totalt 70 lägenheter. Läget är det nya bostadsområde som just nu växer fram runt Väsjön i Sollentuna.

Den nya stadsdelen kommer att präglas av läget mitt i ett sport- och friluftsområde. ÅWLs förslag med två hus som angränsar till området, fungerar som en visuell länk mellan Edsberg och Väsjön och även som en länk mellan stad och natur.

Husen är placerade i skogsbrynet. De är en del av naturen och möter gatan på ett stadsmässigt sätt. De två byggnaderna har individuella karaktärer, men ett nära släktskap och de länkas samman av en gemensam gård.

Ljus och grönska
Det ena huset är högt och resligt och det andra är lägre. Genom husens höga läge i landskapet ges utblickar över sportfältet och den framtida stadsdelen bort mot Väsjön. Husens placering möjliggör för utblickar i alla väderstreck med olika kvaliteter. Varje bostad har ett stort fast fönsterparti som saxar sig mellan våningsplanen och som ger panoramautblickar över omgivningarna från vardagsrummet.

De utanpåliggande balkongerna skärmar av solinstrålningen och minskar värmebelastningen under de varma sommarmånaderna. Balkongernas saxning mellan våningsplanen skapar kvaliteter för de boende genom att stora delar av balkongen får fri höjd i två våningar samtidigt som det ger husen en spännande och intressant karaktär.

– Takens utformning är ett viktigt gestaltningselement för att ge husen dess karaktär. De knyter an till naturen genom sin sedumbeklädnad och syns på långt håll. Sedumbeklädnaden bidrar även till det lokala ekosystemet och fördröjer takens dagvatten. På varje tak har det skapats en gemensam terrass för de boende som är bulleravskärmad och vars höga lägen erbjuder milsvida vyer, säger Jesper Arvidsson på ÅWL.

Husens fasader utgörs av beständiga, naturliga material som åldras med värdighet – trä och sten. Det högre huset är klätt med cederträspån och det lägre med skiffer – material som använts i århundraden – här med ett nutida uttryck.

(ÅWL/TK Development vann inte markanvisningstävlingen men gestaltningsdelen fick bästa möjliga poäng i utvärderingen.)

Projektfakta

Byggaktör: TK Development
Omfattning: Två punkthus, 70 lägenheter

Läge: Sollentuna
Illustration:
ÅWL Arkitekter

Kontakt: James Martin