facebook

Persikan, Södermalm

Kv Persikan är beläget på Södermalm strax intill Norra Hammarbyhamnen. Kvarteret ingår i ett större utvecklingsområde med sju kvarter på den gamla bussdepåns plats. Stockholmshems kvarter bildar en gård som mot söder öppnar sig mot solen.

Kvarteret gränsar till Tegelviksgatan i öster, Bondegatans Torg i norr, Norra Persikogränd i väster samt parkstråket i söder. Kvarteret relaterar sig till fyra olika stadsrum, detta tillsammans med husets mångskiftande innehåll ger olika gestaltningsförutsättningar.

Projektfakta

Beställare: AB Stockholmshem
Storlek: ca 150 lägenheter, hyresrätt, förskola och livsmedelshall.
Status: Bygghandling
Beräknat byggnadsår: 2020