facebook

Vaktstugan 4

Vaktstugan 4 är ett av tre kvarter i området Stora Ursvik i Sundbyberg som vi ritat på uppdrag av Wåhlin fastigheter. Området har historiska anor då platsen tidigare inhyst det som hette Försvarets forsknings­anstalt (numera Försvarets forskningsinstitut, FOI). Platsens historia har uppmärksammats i gestaltningen genom allt ifrån materialval till motiv i utsmyckningen av trapphusen.

Den 150 meter långa byggnaden fungerar som ljudbarriär för bakomliggande kvarter och förskola. Ett långt hus har sina speciella utmaningar, framförallt med höga ambitioner ur ett håll­barhetsperspektiv. Fastigheten är projekterad för att uppnå Miljöbyggnad silver.
– Vi har brutit upp volymen i flera mindre sektio­ner genom att använda olika material som plåt, puts och tegel för att få varierad karaktär och rytm i byggnaden. Med ett skiftande formspråk som skillnader i våningsantal, livförskjutningar och markanta burspråk upplevs den som en kedja av flera olika byggnader, säger Sofia Grafström, uppdragsansvarig.

Tegelfasaderna har en varm ton som kontrasterar mot inglasningar och ljudskärmar av glas. Den östra delen av Vaktstugan är klädd med silverskimrande falsade plåtfjäll i ett diagonalt mönster och ger en lätt känsla till huset. Takets djärva vinkel utgör ett landmärke för området. Konceptet med det diagonala mönstret återkommer i balkongfronter samt i entrépartiernas screentryckta mönster.

För att skapa livskvalité för de boende är lägenheterna orienterade efter väderstreck och utsikt. Det finns både genomgående, större lägenheter och små kompakta enkelsidiga.
– Burspråken som vetter in mot gården skapar fria siktlinjer och släpper in dagsljuset. På så vis får vi lägenheter som andas rymd och generositet, säger Sofia Grafström.

Projektfakta

Beställare: Wåhlin fastigheter
Storlek: 118 lgh
Byggnadsår: 2019
Kontaktperson: Sofia Grafström, Anna Månsson
Foto: Michael Perlmutter